Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori
Comitè de direcció

President
Hble. Sra. Meritxell Budó Pla, Consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

Vicepresident
Sr. Gerard Martí Figueras i Albà, Secretari General de l'Esport

Vocals
Sr. Jordi Solà Grancha, Director de l'INEF de Catalunya
Sr. Antoni Reig i Casassas, Director del Consell Català de l'Esport
Sr. Arcadi Navarro i Cuartiellas, Secretari d'Universitats i Recerca
Dra. M.Teresa Anguera Argilaga, Professora catedràtica d'universitat, Universitat de Barcelona
Dr. Francisco García Pascual, Vicerector de Docència, Universitat de Lleida
Sr. Jose Antonio Sancha de Prada, Exdirector de l'INEF de Catalunya
Sr. Ramon Terrassa i Cusí, Director del Centre d’Alt Rendiment Esportiu Sant Cugat del Vallès (CAR) 
Sr. Josep Vilà i Campanyà Gerent de l'INEF de Catalunya
Dra. Carlota Torrents Martin, Representant del Professorat

Secretari
Sr. Ricard Fàbrega i Gimeno, Cap de Servei gestió administrativa i econòmica de l'INEF de Catalunya