Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori
Estudis publicats

      

Diputació de Barcelona (2017). Els Ajuntaments i l'Esport a la demarcació de Barcelona.
2017

En aquesta publicació es presenten els resultats de l'estudi, realitzat per Itik consultoria esport i lleure promogut per la Diputació de Barcelona i l'Observatori Català de l'Esport, sobre els Ajuntaments i l'esport que tenen com a objectiu principal analitzar els serveis esportius dels ajuntaments a la província de Barcelona. Es pot trobar informació referent a: relacions amb les organitzacions; els recursos econòmics; i la cultura organitzativa.

Secretaria General de l'Esport (2017). Els hàbits esportius dels escolars de Catalunya 2016.
2017

En aquesta publicació, s’hi pot trobar informació referent als hàbits esportius dels escolars de Catalunya: índex d'activitat física, esport de competició, motius de pràctica esportiva, hàbits en la pràctica esportiva...

Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.
2016

En el present informe es mostren els resultats obtinguts de l’estudi de la situació dels clubs esportius a Catalunya realitzat durant l’any 2015. Es tracta d’un informe que pretén fer una fotografia de la situació actual dels clubs esportius i associacions esportives catalanes i veure quins canvis han experimentat des de l’estudi realitzat l’any 2009 sobre aquesta matèria.

Secretaria General de l'Esport (2015). El pes econòmic de l'esport a Catalunya el 2013.
2015

En aquesta publicació es presenten els resultats del projecte "Avaluació del pes econòmic de l'esport a Catalunya". S'hi pot trobar informació referent a l'impacte econòmic de: el sector privat amb ànim de lucre, institucions privades sense ànim de lucre, sector públic, i educació esportiva.

Observatori Català de l'Esport (2014). El mercat de treball en el context de l’esport a Catalunya. Especial incidència a la província de Barcelona
2014

En aquesta publicació s'hi poden trobar els resultats de l'estudi sobre la situació actual del mercat de treball de l’esport a Catalunya.

Observatori Català de l'Esport (2013). Libro de Actas del III Encuentro de Observatorios del Deporte. Cómo responder a las necesidades del sistema deportivo.
2013

En aquesta publicació es presenta la ponència i comunicacions presentades pels diferents professionals que van participar en la III Trobada d'Observatoris de l'Esport que va ser organitzada per l'Observatori Català de l'Esport a l'INEF de Catalunya, Barcelona, els dies 27 i 28 de setembre 2012 amb la col.laboració del Consejo Superior de Deportes i la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

Diputació de Barcelona (2011). Els Ajuntaments i l'esport a Catalunya. Província de Barcelona.
2011

En aquesta publicació es presenten els resultats de l'estudi, realitzat per Itik consultoria esport i lleure i l'Observatori Català de l'Esport, sobre els ajuntaments i l'esport que tenen com a objectiu principal analitzar els serveis esportius dels ajuntaments a la província de Barcelona. Es pot trobar informació referent a: relacions amb les organitzacions; els recursos econòmics; i la cultura organitzativa.

Diputació de Girona (2011). Els Ajuntaments i l'esport a les comarques gironines.
2011

En aquesta publicació es presenten els resultats de l'estudi, realitzat per Itik consultoria esport i lleure i l'Observatori Català de l'Esport, sobre els ajuntaments i l'esport que tenen com a objectiu principal analitzar els serveis esportius dels ajuntaments a la província de Girona. Es pot trobar informació referent a: estructures organitzadores; la gestió del Servei d'Esports; i els equips de treball.

Secretaria General de l'Esport (2010). Enquesta d'hàbits esportius a Catalunya 2009-2010.
2010

En aquesta publicació s'hi pot trobar informació referent a: la pràctica esportiva, diferències i desigualtats en la pràctica esportiva, i les tipologies de practicants.

Secretaria General de l'Esport (2010). El pes econòmic de l'esport a Catalunya.
2010

En aquesta publicació es presenten els resultats del projecte "Avaluació del pes econòmic de l'esport a Catalunya". S'hi pot trobar informació referent a l'impacte econòmic de: el sector privat amb ànim de lucre, institucions privades sense ànim de lucre, sector públic, i educació esportiva.

Secretaria General de l'Esport (2010). Els clubs esportius a Catalunya.
2010

En aquesta publicació es presenten els resultats de la recerca "Els Clubs Esportius a Catalunya". Concretament, s'hi pot trobar informació referent a: característiques estructurals dels clubs, les persones associades, les persones que treballen per al club, l'oferta esportiva i social, els clubs des de la perspectiva del gènere, les relacions amb l'entorn i amb altres institucions, els sis tipus de clubs a Catalunya, i els reptes de futur en els clubs esportius catalans.

Observatori Català de l'Esport (2009). Hàbits esportius a Catalunya.
Núria Puig, Anna Vilanova, Eduard Inglés i David Mayo - 2009

En aquesta publicació, s’hi pot trobar informació referent a: comportaments de la població davant de l’esport; diferències i desigualtats en els comportaments esportius; opinions a l’entorn de l’esport; i consum esportiu.