Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>

Publicacions

Observatori Català de l'Esport (2017). <br /><i>L'Esport a Catalunya. 10 anys de l'Observatori Català de l'Esport 2006-2016</i>Diputació de Barcelona (2017). <br /><i>Els Ajuntaments i l'Esport a la demarcació de Barcelona</i>Observatori Català de l'Esport (2016). <br /><i>Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015</i>Secretaria General de l'Esport (2015). <br /><i>El pes econòmic de l'esport a Catalunya el 2013</i>Observatori Català de l'Esport (2014). <br /><i>El mercat de treball en el context de l'esport a Catalunya. Especial indicidència a la província de Barcelona</i>Diputació de Barcelona (2011). <br /><i>Els Ajuntaments i l'esport a Catalunya. Província de Barcelona</i>Diputació de Girona (2011). <br /><i>Els Ajuntaments i l'esport a les comarques gironines</i>Secretaria General de l'Esport (2010). <br /><i>Enquesta d'hàbits esportius a Catalunya 2009-2010</i>Secretaria General de l'Esport (2010). <br /><i>El pes econòmic de l'esport a Catalunya</i>Secretaria General de l'Esport (2010). <br /><i>Els clubs esportius a Catalunya</i>Observatori Català de l'Esport (2009). <br /><i>Hàbits esportius a Catalunya</i>

Agenda del sector

Indicadors renovats
Tendències

  • Professorat d’Educació Física