Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Sector privat amb ànim de lucre
Ocupació en les societats

    

Dades:
Any: 2013
Ocupació en les societats
Mitjans de comunicació
Ocupats/ades
n%
Impressió de periòdics47012.8
Edició de periòdics i revistes151341.1
Producció i distribució de programes de televisió37010.1
Emissió de programes de ràdio i televisió132536
Sector públic72919,8
Sector privat59616,2
Total3678100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013
Any: 2013
Ocupació en les societats
Branques d'activitat
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Ocupació en les societats
Branques d'activitat
Ocupats/ades
n%
Indústria172610.8
Comerç448128
Serveis979861.2
Total16006100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2007
Ocupació en les societats
Mitjans de comunicació
Ocupats/ades
n%
Premsa diària48654.9
Revistes esportives576.4
Ràdios13815.6
Televisions18621.0
Portals d'internet esportius182.0
Total885100.0
Sector públic17019.2
Sector privat71580.8
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:92
Any: 2006
Ocupació en les societats
Mitjans de comunicació
Ocupats/ades
n%
Premsa diària47354.4
Revistes esportives526.0
Ràdios12714.6
Televisions19922.9
Portals d'internet esportius192.2
Total870100.0
Sector públic19522.4
Sector privat67577.6
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:92
Any: 2006
Ocupació en les societats
Branques d'activitat
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:64
Any: 2006
Ocupació en les societats
Branques d'activitat
Ocupats/ades
n%
Indústria582028.3
Comerç489023.8
Serveis985347.9
Total20563100.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:64