Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Organitzacions privades sense ànim de lucre
Ocupació

   

Dades:
Any: 2013
Ocupació
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Ocupació
Productors
Ocupats/ades
n%*
Federacions esportives13382.1
Consells esportius8601.4
Clubs esportius6114296.5
Total63340100

* % sobre el conjunt de l'ocupació de l'esport (veure taula "Ocupació de l'esport per productor. Any 2013")

Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013
Any: 2006
Ocupació
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:16
Any: 2006
Ocupació
Productors
Ocupats/ades
n%*
Federacions esportives12661.4
Consells esportius8140.9
Clubs esportius5777863.2
Total5985865.4

* % sobre el conjunt de l'ocupació de l'esport (veure taula "Ocupació de l'esport per productor. Any 2006")

Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:16