Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Organitzacions privades sense ànim de lucre
Estructura dels ingressos

    

Dades:
Any: 2007
Estructura dels ingressos
Clubs esportius
Ingressos
%
Quotes48.8
Drets d'ingrés1.9
Donacions1.9
Serveis esportius12.6
    Escoles esportives5.6
    Cursos esportius infantils3.4
    Cursos esportius adults1.3
    Altres2.3
Subvencions5.3
    Federacions0.9
    Ajuntament3.3
    Diputació provincial0.2
    Consell Català de l'Esport0.3
    Consejo Superior de Deportes0.0
    Altres0.5
Lloguers2.5
    Lloguer d'espais esportius1.3
    Lloguer d'espais no esportius1.1
    Altres0.2
Entrades per a espectadors1.6
Publicitat i patrocini9.2
Altres ingressos16.3
Total ingressos100.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:137
Any: 2006
Estructura dels ingressos
Província
Consells esportius
BarcelonaGironaLleidaTarragona
%%%%
Import net negoci94734120.848334049.114778426.0115297748.2
Altres ingressos361247679.250059450.941972874.0123664751.8
    Subvencions159292934.940966341.630520453.884210135.2
    Altres201954744.3909319.311452420.239454616.6
Ingressos ordinaris4559817100.0983934100.0567512100.02389624100.0
Altres no ordinaris15647219756755117923
Total ingressos457546410059095742672507547
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:125
Any: 2006
Estructura dels ingressos
Consells esportius
Ingressos
%
Import net de la xifra de negoci274641827.2
Altres ingressos d'explotació735250072.8
    Subvencions3149897
    Altres4202603
Total ingressos ordinaris10098918100.0
Total ingressos no ordinaris284617
Total ingressos10383535

* S'inclouen els Consells Esportius i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC).

Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:123
Any: 2006
Estructura dels ingressos
Federacions esportives
Ingressos
%
Ingressos federatius3490481846.1
    Llicències federatives2569833
    Quotes de clubs i altres associacions esportives6706145
    Altres ingressos federatius964730
    Ingressos federatius no desglossats24664110
Vendes i altres ingressos ordinaris61953128.2
    Publicitat329689
    Retransmissions59936
    Taquillatge334919
    Devolucions i ràpels de vendes-43
    Altres1318605
    Altres ingressos ordinaris no desglossats4152206
Altres ingressos d'explotació3465153245.7
    Subvencions a l'explotació22819830
    Altres ingressos de gestió11768044
    Altres ingressos d'explotació no desglossats63658
Total ingressos ordinaris75751662100.0
Total ingressos no ordinaris2395218
Total ingressos78146880
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:111