Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Organitzacions privades sense ànim de lucre
Pes del VAB

     

Dades:
Any: 2006
Pes del VAB
Província
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:124