Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Sector públic
Ocupació

   

Dades:
Any: 2013
Ocupació
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Ocupació
Productors
Ocupats/ades
n%*
Generalitat de Catalunya4980.5
Diputacions provincials400
Ajuntaments30693.2
Total36073.8

* % sobre el conjunt de l'ocupació de l'esport (veure taula "Ocupació en l'esport per productor. Any 2013")

Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2006
Ocupació
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:16
Any: 2006
Ocupació
Productors
Ocupats/ades
n%*
Generalitat de Catalunya4640.5
Diputacions provincials380.0
Ajuntaments29113.2
Total34133.7

* % sobre el conjunt de l'ocupació de l'esport (veure taula "Ocupació en l'esport per productor. Any 2006")

Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:16
Any: 2006
Ocupació
Generalitat de Catalunya
Ocupats/ades
n%*
Consell Català de l'Esport1830.2
Centre d'Alt Rendiment730.1
Ports de la Generalitat80.0
Equacat, SA380.0
Circuit de Catalunya470.1
Estació d'Esquí La Molina910.1
Estació d'Esquí Vall de Núria240.0
Total4640.5

* % sobre el conjunt de l'ocupació de l'esport (veure taula "Ocupació en l'esport per productor. Any 2006")

Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:16