Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Educació esportiva
Pes en el VAB

     

Dades:
Any: 2013
Pes en el VAB
Tipus d'ensenyament
Tipus d'ensenyament - Sector públic
%
Infantil i primària66.782224
Educació especial0.5613.2
Secundària22.127183.7
Règim especial (esport)10.713199.2
Total100123220.2
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Pes en el VAB
Tipus d'ensenyament
Tipus d'ensenyament - Sector privat
%
Infantil i primària65.334653.4
Educació especial1535.6
Secundària28.315002.1
Règim especial (esport)5.52897.4
Total10053088.5
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Pes en el VAB
Tipus d'ensenyament
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Pes en el VAB
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2006
Pes en el VAB
Tipus d'ensenyament
Tipus d'ensenyament
%
Infantil i primària62.889185354
Educació especial0.81134601
Secundària30.643518842
Règim especial (esport)5.78161819
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010: 185
Any: 2006
Pes en el VAB
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010: 15