Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Educació esportiva
Estructura dels consums intermedis

   

Dades:
Any: 2013
Estructura dels consums intermedis
INEFC
Consums intermedis
%
Despeses en béns i serveis226589.1
Transferències corrents27610.9
Total consums intermedis2541100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2007
Estructura dels consums intermedis
INEFC
Consums intermedis
%
Compres99198427.8
    Material esportiu694772.0
    Altres béns92250725.9
Serveis227500463.9
    Arrendaments i cànons784962.2
    Reparacions i conservació37012110.4
    Serveis de professionals independents59036616.6
    Transport475001.3
    Primes d'assegurances103620.3
    Publicitat i propaganda806042.3
    Subministraments38260010.7
    Altres serveis71495520.1
Beques i ajuts2957068.3
Total consums intermedis3562694100.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010: 189
Any: 2006
Estructura dels consums intermedis
INEFC
Consums intermedis
%
Compres93449728.7
    Material esportiu275150.8
    Altres béns90698227.9
Serveis212313065.2
    Arrendaments i cànons606031.9
    Reparacions i conservació2286147.0
    Serveis de professionals independents65102020.0
    Transport463281.4
    Primes d'assegurances99560.3
    Publicitat i propaganda887672.7
    Subministraments42632713.1
    Altres serveis61151518.8
Beques i ajuts1990106.1
Total consums intermedis3256637100.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010: 189