Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Actuacions formatives de l’Escola Catalana de l’Esport
Cursos de formació permanent o continuada

Nombre de cursos que tenen com a missió actualitzar i perfeccionar constantment els coneixements en tots els nivells, vessants i especialitats, mitjançant l'oferta d'activitats de formació continuada per a tècnics/iques d'esport, amb la màxima qualitat i d'acord amb la demanda existent.

Dades:
Any: 2005-2014
Cursos de formació permanent o continuada
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2005-2014
Cursos de formació permanent o continuada
Professorat
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2005-2014
Cursos de formació permanent o continuada
Assistents
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2014
Cursos de formació permanent o continuada
Professorat
HomesDonesTotal
n
502878
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2014
Cursos de formació permanent o continuada
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
4012357001935
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2013
Cursos de formació permanent o continuada
Professorat
HomesDonesTotal
n
9037127
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2014
Any: 2013
Cursos de formació permanent o continuada
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
3710135281541
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2014
Any: 2012
Cursos de formació permanent o continuada
Professorat
HomesDonesTotal
n
472168
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2012
Cursos de formació permanent o continuada
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
246604771137
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2011
Cursos de formació permanent o continuada
Professorat
HomesDonesTotal
n
10515
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2011
Cursos de formació permanent o continuada
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
13260196456
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2010
Cursos de formació permanent o continuada
Professorat
HomesDonesTotal
n
8412
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2010
Cursos de formació permanent o continuada
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
11200182382
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2009
Cursos de formació permanent o continuada
Professorat
HomesDonesTotal
n
11187198
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2009
Cursos de formació permanent o continuada
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
5913257252050
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2008
Cursos de formació permanent o continuada
Professorat
HomesDonesTotal
n
10175176
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2008
Cursos de formació permanent o continuada
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
4110508501900
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2007
Cursos de formació permanent o continuada
Professorat
HomesDonesTotal
n
12020140
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2007
Cursos de formació permanent o continuada
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
5710453041349
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2006
Cursos de formació permanent o continuada
Professorat
HomesDonesTotal
n
10243145
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2006
Cursos de formació permanent o continuada
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
4010108221832
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2005
Cursos de formació permanent o continuada
Professorat
HomesDonesTotal
n
11861179
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2005
Cursos de formació permanent o continuada
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
4916507962446
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013