Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Espais de pràctica
Espais esportius

Espais esportius censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) segons tipus i àmbit territorial.

Dades:
Any: 2006-2015
Espais esportius
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Consell Català de l'Esport, 2016
Any: 2015
Espais esportius
Tipus d'espai
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Consell Català de l'Esport, 2016
Any: 2015
Espais esportius
Tipus d'espai
Tipus d'espai
n%
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m2655416.3
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure549513.6
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2403010
PET: Pistes i espais de petanca32268
TEN: Pistes de tennis30077.5
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m215843.9
PAD: Pistes de pàdel11302.8
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat9172.3
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m27551.9
FRO: Frontons i pistes amb frontó4581.1
SQU: Pistes d'esquaix2810.7
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda940.2
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)3000.7
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)548113.6
Total espais convencionals3331282,7
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.412910.2
BIC: Circuits i carrils de bicicleta6541.6
ROC: Rocòdroms i boulders3270.8
TIR: Camps de tir1410.3
CIR: Circuits de motor1020.3
GOL: Camps de golf i pitch and putt840.2
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)15493.8
Total àrees d'activitat i espais singulars698617,3
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Consell Català de l'Esport, 2016
Any: 2015
Espais esportius
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Consell Català de l'Esport, 2016
Any: 2015
Espais esportius
Àmbit territorial
Tipus d'espaiAlt Pirineu i AranÀmbit PonentComarques CentralsTerres de l'EbreCamp de TarragonaÀmbit MetropolitàComarques GironinesPendèsTotal
n
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m211632949517152436717824666554
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure11437144119754125987704635495
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2161271251144504123010763934030
PET: Pistes i espais de petanca46682155119319354252933226
TEN: Pistes de tennis721361948224213936612273007
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m241159177751485363301181584
PAD: Pistes de pàdel29388029141552174871130
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat278685356938516565917
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m223244415734548042755
FRO: Frontons i pistes amb frontó3343212232555445458
SQU: Pistes d'esquaix516143111833415281
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda166595211494
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)518168331712821300
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)249330464133461238011403245481
Total espais convencionals892188625149602972157955730256333312
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.)253110531150492103411204394129
BIC: Circuits i carrils de bicicleta3307511453549145654
ROC: Rocòdroms i boulders2712554261264928327
TIR: Camps de tir121120121739219141
CIR: Circuits de motor41313107172810102
GOL: Camps de golf i pitch and putt5491122424584
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)3989114127106396305851549
Total àrees d'activitat i espais singulars702271844215705199016386216986
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Consell Català de l'Esport, 2016
Any: 2015
Espais esportius
Propietat
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments50
Altres públics8
PrivatTurístics7
Residencials7
Esportius10
Altres privats12
AssociatiuClubs o associacions esportives6
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Consell Català de l'Esport, 2016
Any: 2015
Espais esportius
Gestió de l'espai
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments29
Centres educatius públics16
Altres públics3
PrivatTurístics8
Residencials7
Esportius13
Centres educatius privats5
Altres privats6
AssociatiuClubs o associacions esportives13
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Consell Català de l'Esport, 2016
Any: 2014
Espais esportius
Tipus d'espai
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2014
Espais esportius
Tipus d'espai
Tipus d'espai
n%
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m2633919.4
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure543016.6
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2402812.3
PET: Pistes i espais de petanca30859.4
TEN: Pistes de tennis30369.3
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m215664.8
PAD: Pistes de pàdel9683
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat9032.8
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m27532.3
FRO: Frontons i pistes amb frontó4671.4
SQU: Pistes d'esquaix2920.9
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda920.3
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)2850.9
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)542816.6
Total espais convencionals3267284.3
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.334855.1
BIC: Circuits i carrils de bicicleta5969.8
ROC: Rocòdroms i boulders3135.2
TIR: Camps de tir1392.3
CIR: Circuits de motor1021.7
GOL: Camps de golf i pitch and putt841.4
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)149324.6
Total àrees d'activitat i espais singulars607515,7
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2014
Espais esportius
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2014
Espais esportius
Àmbit territorial
Tipus d'espaiAlt Pirineu i AranÀmbit PonentComarques CentralsTerres de l'EbreCamp de TarragonaÀmbit MetropolitàComarques GironinesTotal
n
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m211632958216261038496916339
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure11436853719966628057415430
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2162272287145652144210684028
PET: Pistes i espais de petanca46682572131020243593085
TEN: Pistes de tennis721362378331915156743036
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m241159205761715983161566
PAD: Pistes de pàdel29376524140557116968
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat27861043480410162903
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m2222463158646974753
FRO: Frontons i pistes amb frontó33443114027363467
SQU: Pistes d'esquaix5162531219041292
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda167510531092
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)5182443717918285
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)249334539131520257310825428
Total espais convencionals89218872975913365316937541532672
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.)25210249512551111766873348
BIC: Circuits i carrils de bicicleta33064114937663596
ROC: Rocòdroms i boulders27125452914046313
TIR: Camps de tir12112511164420139
CIR: Circuits de motor413149121733102
GOL: Camps de golf i pitch and putt548115282384
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)39892147241244362721493
Total àrees d'activitat i espais singulars701264807186756221711446075
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2014
Espais esportius
Propietat
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments49.0
Altres públics8.0
PrivatTurístics8.0
Residencials7.0
Esportius10.0
Altres privats12.0
AssociatiuClubs o associacions esportives6.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2014
Espais esportius
Gestió de l'espai
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments27.0
Centres educatius públics16.0
Altres públics3.0
PrivatTurístics8.0
Residencials7.0
Esportius13.0
Centres educatius privats6.0
Altres privats6.0
AssociatiuClubs o associacions esportives14.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2013
Espais esportius
Tipus d'espai
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2014
Any: 2013
Espais esportius
Tipus d'espai
Tipus d'espai
n%
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m2587218.8
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure523316.8
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2403112.9
PET: Pistes i espais de petanca30739.8
TEN: Pistes de tennis26908.6
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m215565
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat8802.8
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m27202.3
FRO: Frontons i pistes amb frontó6972.2
PAD: Pistes de pàdel4761.5
SQU: Pistes d'esquaix3001
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda890.3
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)2310.7
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)536917.2
Total espais convencionals3121788,3
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.177343
BIC: Circuits i carrils de bicicleta42610.3
ROC: Rocòdroms i boulders2385.8
TIR: Camps de tir1233
CIR: Circuits de motor942.3
GOL: Camps de golf i pitch and putt801.9
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)139233.7
Total àrees d'activitat i espais singulars412611,7
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2014
Any: 2013
Espais esportius
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2014
Any: 2013
Espais esportius
Àmbit territorial
Tipus d'espaiAlt Pirineu i AranÀmbit PonentComarques CentralsTerres de l'EbreCamp de TarragonaÀmbit MetropolitàComarques GironinesTotal
n
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m210632655316047936046445872
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure10836954120355527417165233
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2159271289146659144110664031
PET: Pistes i espais de petanca741342368533515376723073
TEN: Pistes de tennis56612252015618543182690
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m239160201761666023121556
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat24881043376399156880
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m2212447148645969720
FRO: Frontons i pistes amb frontó133764225343375697
PAD: Pistes de pàdel22811266413341476
SQU: Pistes d'esquaix8162531319738300
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda1685952889
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)5152431615018231
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)251327523124491257410795369
Total espais convencionals86721152852960313516076521231217
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.)217853631272353653811773
BIC: Circuits i carrils de bicicleta0306410328336426
ROC: Rocòdroms i boulders2612453811034238
TIR: Camps de tir13112210123619123
CIR: Circuits de motor3131498143394
GOL: Camps de golf i pitch and putt548111282380
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)3499213733804492521392
Total àrees d'activitat i espais singulars61324765319335712857784126
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2014
Any: 2013
Espais esportius
Propietat
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments46.0
Altres públics9.0
PrivatTurístics9.0
Residencials7.0
Esportius9.0
Altres privats12.0
AssociatiuClubs o associacions esportives8.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2014
Any: 2013
Espais esportius
Gestió de l'espai
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments24.0
Centres educatius públics15.0
Altres públics3.0
PrivatTurístics9.0
Esportius13.0
Residencials8.0
Centres educatius privats6.0
Altres privats6.0
AssociatiuClubs o associacions esportives16.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2014
Any: 2012
Espais esportius
Tipus d'espai
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2012
Espais esportius
Tipus d'espai
Tipus d'espai
n%
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m2562417.7
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure517716.3
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2402712.7
PET: Pistes i espais de petanca365611.5
TEN: Pistes de tennis31279.8
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m215534.9
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat8692.7
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m27092.2
FRO: Frontons i pistes amb frontó4761.5
PAD: Pistes de pàdel3991.3
SQU: Pistes d'esquaix3131,0
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda870.3
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)2210.7
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)557317.5
Total espais convencionals3181189,4
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.172745.8
BIC: Circuits i carrils de bicicleta2205.8
ROC: Rocòdroms i boulders1975.2
TIR: Camps de tir1223.2
CIR: Circuits de motor942.5
GOL: Camps de golf i pitch and putt832.2
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)132735.2
Total àrees d'activitat i espais singulars377010,6
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2012
Espais esportius
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2012
Espais esportius
Àmbit territorial
Tipus d'espaiAlt Pirineu i AranÀmbit PonentComarques CentralsTerres de l'EbreCamp de TarragonaÀmbit MetropolitàComarques GironinesTotal
n
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m210631446814847534966175624
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure10837052020755927176965177
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2159277279146658144410644027
PET: Pistes i espais de petanca56622822015626953853656
TEN: Pistes de tennis741342418434015806743127
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m239157202761606053141553
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat2487963076402154869
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m2212445148445467709
FRO: Frontons i pistes amb frontó23341124128166476
PAD: Pistes de pàdel132515104225539399
SQU: Pistes d'esquaix8172241321435313
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda1684951887
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)5142131614616221
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)251313557138493274910725573
Total espais convencionals86718332797896312217089520731811
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.)217843051212354183471727
BIC: Circuits i carrils de bicicleta02674315822220
ROC: Rocòdroms i boulders261133389125197
TIR: Camps de tir13102310133419122
CIR: Circuits de motor31615108123094
GOL: Camps de golf i pitch and putt5411111282383
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)3498511525794312431327
Total àrees d'activitat i espais singulars61323650917435711727093770
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2012
Espais esportius
Propietat
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments45.5
Altres públics9.2
PrivatTurístics8.9
Residencials7.4
Esportius8.9
Altres privats11.4
AssociatiuClubs o associacions esportives8.7
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2012
Espais esportius
Gestió de l'espai
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments24.7
Centres educatius públics15.0
Altres públics2.9
PrivatTurístics9.1
Esportius12.1
Residencials7.4
Centres educatius privats5.3
Altres privats6.4
AssociatiuClubs o associacions esportives17.1
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2011
Espais esportius
Tipus d'espai
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Consell Català de l'Esport, 2012
Any: 2011
Espais esportius
Tipus d'espai
Tipus d'espai
n%
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m2559517.7
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure515216.3
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2401612.7
PET: Pistes i espais de petanca363011.5
TEN: Pistes de tennis31149.8
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m215574.9
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat8612.7
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m27032.2
FRO: Frontons i pistes amb frontó4751.5
PAD: Pistes de pàdel3821.2
SQU: Pistes d'esquaix3141,0
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda870.3
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)2190.7
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)557717.6
Total espais convencionals3168289,4
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.171945.9
BIC: Circuits i carrils de bicicleta2195.9
ROC: Rocòdroms i boulders1935.2
TIR: Camps de tir1213.2
CIR: Circuits de motor912.4
GOL: Camps de golf i pitch and putt822.2
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)131735.2
Total àrees d'activitat i espais singulars374210,6
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Consell Català de l'Esport, 2012
Any: 2011
Espais esportius
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Consell Català de l'Esport, 2012
Any: 2011
Espais esportius
Àmbit territorial
Tipus d'espaiAlt Pirineu i AranÀmbit PonentComarques CentralsTerres de l'EbreCamp de TarragonaÀmbit MetropolitàComarques GironinesTotal
n
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m210631046314147634886115595
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure10836951520456027046925152
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2159271279140658144710624016
PET: Pistes i espais de petanca56622782015426843763630
TEN: Pistes de tennis741342408434015776653114
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m238159202761606073151557
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat2485963076399151861
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m2212445148345066703
FRO: Frontons i pistes amb frontó23341114128166475
PAD: Pistes de pàdel13251584124337382
SQU: Pistes d'esquaix8172241321535314
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda1684951887
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)5142111714516219
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)250310556134491276910675577
Total espais convencionals86518192781871311917060516731682
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.)217843051202354113471719
BIC: Circuits i carrils de bicicleta02674315821219
ROC: Rocòdroms i boulders261132378925193
TIR: Camps de tir13102210133419121
CIR: Circuits de motor3161588122991
GOL: Camps de golf i pitch and putt5410111282382
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)3498511224774292411317
Total àrees d'activitat i espais singulars61323650317035411617053742
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Consell Català de l'Esport, 2012
Any: 2011
Espais esportius
Propietat
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments45.2
Altres públics9.2
PrivatTurístics10.8
Residencials7.5
Esportius6.9
Altres privats11.6
AssociatiuClubs o associacions esportives8.7
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Consell Català de l'Esport, 2012
Any: 2011
Espais esportius
Gestió de l'espai
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments24.4
Centres educatius públics15.1
Altres públics2.9
PrivatTurístics10.8
Esportius10.1
Residencials7.5
Centres educatius privats5.3
Altres privats6.6
AssociatiuClubs o associacions esportives17.1
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Consell Català de l'Esport, 2012
Any: 2010
Espais esportius
Tipus d'espai
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Consell Català de l'Esport, 2011
Any: 2010
Espais esportius
Tipus d'espai
Tipus d'espai
n%
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m2548817.6
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure509816.3
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2397412.7
PET: Pistes i espais de petanca357211.4
TEN: Pistes de tennis31019.9
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m215394.9
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat8402.7
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m26822.2
FRO: Frontons i pistes amb frontó4791.5
PAD: Pistes de pàdel3501.1
SQU: Pistes d'esquaix3141,0
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda870.3
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)2160.7
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)553017.7
Total espais convencionals3127089,5
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.170846.3
BIC: Circuits i carrils de bicicleta2115.7
ROC: Rocòdroms i boulders1824.9
TIR: Camps de tir1193.2
CIR: Circuits de motor872.4
GOL: Camps de golf i pitch and putt812.2
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)129835.2
Total àrees d'activitat i espais singulars368610,5
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Consell Català de l'Esport, 2011
Any: 2010
Espais esportius
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Consell Català de l'Esport, 2011
Any: 2010
Espais esportius
Àmbit territorial
Tipus d'espaiAlt Pirineu i AranÀmbit PonentComarques CentralsTerres de l'EbreCamp de TarragonaÀmbit MetropolitàComarques GironinesTotal
n
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m210730644913945834345955488
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure11136851120154426786855098
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2159269273138644143310583974
PET: Pistes i espais de petanca56602691914326583673572
TEN: Pistes de tennis741332437833415756643101
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m238159200751575983121539
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat2484932973391146840
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m2212444127843865682
FRO: Frontons i pistes amb frontó23341114128566479
PAD: Pistes de pàdel12251133522737350
SQU: Pistes d'esquaix8172241321535314
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda1684951887
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)5142111714216216
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)244305551134483275010635530
Total espais convencionals86218032736848302916875511731270
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.)216843061182354063431708
BIC: Circuits i carrils de bicicleta02574315418211
ROC: Rocòdroms i boulders261130268225182
TIR: Camps de tir1310229123419119
CIR: Circuits de motor3151388122887
GOL: Camps de golf i pitch and putt549111282381
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)3498510923744222361298
Total àrees d'activitat i espais singulars61223449616534911386923686
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Consell Català de l'Esport, 2011
Any: 2010
Espais esportius
Propietat
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments44.0
Altres públics9.0
PrivatTurístics11.0
Residencials8.0
Esportius7.0
Altres privats12.0
AssociatiuClubs o associacions esportives9.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Consell Català de l'Esport, 2011
Any: 2010
Espais esportius
Gestió de l'espai
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments24.0
Centres educatius públics15.0
Altres públics3.0
PrivatTurístics11.0
Esportius10.0
Residencials8.0
Centres educatius privats5.0
Altres privats7.0
AssociatiuClubs o associacions esportives17.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Consell Català de l'Esport, 2011
Any: 2009
Espais esportius
Tipus d'espai
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Consell Català de l'Esport, 2010
Any: 2009
Espais esportius
Tipus d'espai
Tipus d'espai
n%
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m2538217.4
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure505516.3
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2396512.8
PET: Pistes i espais de petanca356111.5
TEN: Pistes de tennis30799.9
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m215355,0
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat8122.6
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m26512.1
FRO: Frontons i pistes amb frontó4791.5
PAD: Pistes de pàdel3211,0
SQU: Pistes d'esquaix3161,0
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda860.3
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)2190.7
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)550517.8
Total espais convencionals3096689,5
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.169046.5
BIC: Circuits i carrils de bicicleta2085.7
ROC: Rocòdroms i boulders1714.7
TIR: Camps de tir1183.2
CIR: Circuits de motor862.4
GOL: Camps de golf i pitch and putt782.1
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)128635.4
Total àrees d'activitat i espais singulars363710,5
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Consell Català de l'Esport, 2010
Any: 2009
Espais esportius
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Consell Català de l'Esport, 2010
Any: 2009
Espais esportius
Àmbit territorial
Tipus d'espaiAlt Pirineu i AranÀmbit PonentComarques CentralsTerres de l'EbreCamp de TarragonaÀmbit MetropolitàComarques GironinesTotal
n
Espais convencionals
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m210629842913744133925795382
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure11036350519953226686785055
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2159271270137641143110563965
PET: Pistes i espais de petanca56602771914226483593561
TEN: Pistes de tennis741332437533315726493079
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m238156203741575963111535
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat2382892768379144812
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m2192038127242565651
FRO: Frontons i pistes amb frontó23440114128665479
PAD: Pistes de pàdel1221623221830321
SQU: Pistes d'esquaix8172241421536316
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda1684950886
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)5152121814612219
ALT: Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)244304546129480274110615505
Total espais convencionals85717802697832298016767505330966
Àrees d'activitat i espais singulars
AAE: Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.)216843051142343973401690
BIC: Circuits i carrils de bicicleta02554315417208
ROC: Rocòdroms i boulders25929248121171
TIR: Camps de tir139229123419118
CIR: Circuits de motor3141388122886
GOL: Camps de golf i pitch and putt449111262378
SIN: Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)3488410922734162341286
Total àrees d'activitat i espais singulars60922949216034511206823637
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Consell Català de l'Esport, 2010
Any: 2009
Espais esportius
Gestió de l'espai
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments24.0
Centres educatius públics15.0
Altres públics3.0
PrivatTurístics11.0
Esportius10.0
Residencials8.0
Centres educatius privats5.0
Altres privats7.0
AssociatiuClubs o associacions esportives17.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Consell Català de l'Esport, 2010
Any: 2009
Espais esportius
Propietat
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments44.0
Altres públics9.0
PrivatTurístics11.0
Residencials8.0
Esportius7.0
Altres privats12.0
AssociatiuClubs o associacions esportives9.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Consell Català de l'Esport, 2010
Any: 2008
Espais esportius
Tipus d'espai
Tipus d'espai
n%
Espais esportius
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m2443913.8
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure400112.5
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m2330710.3
TEN: Pistes de tennis345010.8
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m212313.8
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat7412.3
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m25181.6
FRO: Frontons i pistes amb frontó4841.5
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda1010.3
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)516416.1
SIN: Espais singulars i àrees d'activitat (esquí, golf, bici, etc.)20316.3
AEP: Altres espais petits (pistes petites, esplanades, etc.)660620.6
Total espais esportius3207389,5
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Consell Català de l'Esport, 2009
Any: 2008
Espais esportius
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Consell Català de l'Esport, 2009
Any: 2008
Espais esportius
Àmbit territorial
Tipus d'espaiAlt Pirineu i AranÀmbit PonentComarques CentralsTerres de l'EbreCamp de TarragonaÀmbit MetropolitàComarques GironinesTotal
n
SAL: Sales esportives, especialitzades i d'altres > 50 m2742103619930429644274439
POL: Pistes poliesportives i d'altres > 400 m2 a l'aire lliure7232737216442821434954001
PAL: Vasos de piscines a l'aire lliure > 50 m212822625612942313018443307
TEN: Pistes de tennis841492677741417527073450
CAM: Camps poliesportius, especialitzats i d'altres > 2000 m229125160631324792431231
PAV: Pavellons amb pistes > 400 m2 en recinte tancat2074852864350120741
PCO: Vasos de piscines cobertes > 50 m213153584434558518
FRO: Frontons i pistes amb frontó43239105627964484
ATL: Pistes d'atletisme amb mínim 200 m de corda2584126010101
CON: Altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais d'atletisme)1201154051821038983985164
SIN: Espais singulars i àrees d'activitat (esquí, golf, bici, etc.)45991192741436184542031
AEP: Altres espais petits (pistes petites, esplanades, etc.)172380510152647367510706606
Total117717492690826287717864489032073
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Consell Català de l'Esport, 2009
Any: 2008
Espais esportius
Propietat
SectorAgent
%
PúblicAjuntaments39.9
Altres públics6.3
PrivatTurístics8.7
Residencials10.7
Esportius11.4
Altres privats13.4
AssociatiuClubs o associacions esportives9.7
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Consell Català de l'Esport, 2009