Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Professions de l'esport
Professorat d'Esports en règim especial

Nombre de professors/es en centres de règim especial d'esports.

Dades:
Any: 2004-2018
Professorat d'Esports en règim especial
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de Departament d'Educació 2019.
Any: 2017-2018
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
497108605
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de Departament d'Educació 2019.
Any: 2016-2017
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
557149706
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de Departament d'Educació 2018.
Any: 2015-2016
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
516132648
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de Departament d'Educació 2017.
Any: 2014-2015
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
506126632
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Departament d'Educació 2016.
Any: 2013-2014
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
520122642
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Departament d'Educació 2015.
Any: 2012-2013
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
42068488
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Departament d'Educació 2014.
Any: 2011-2012
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
36270432
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Departament d'Educació 2012.
Any: 2010-2011
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
37070440
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Departament d'Educació 2011.
Any: 2009-2010
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
32257379
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Departament d'Educació 2011.
Any: 2008-2009
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
30850358
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Departament d'Educació 2010.
Any: 2007-2008
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
--310

*Distribució per sexe no disponible.

Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Departament d'Educació 2010.
Any: 2006-2007
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
--279

*Distribució per sexe no disponible.

Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Departament d'Educació 2010.
Any: 2005-2006
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
--186

*Distribució per sexe no disponible.

Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Departament d'Educació 2010.
Any: 2004-2005
Professorat d'Esports en règim especial
Sexe
HomesDonesTotal
n
10413117
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Departament d'Educació 2010.