Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Pràctica esportiva als parcs naturals
Visites als parcs

Aquest indicador mostra els percentatges de visites al Parc Natural del Cadí-Moixeró i Parc Natural de Collserola amb dades sobre freqüència, tipus d'accés, tipus de grups de visita i activitats realitzades.

 

 

Dades:
Any: 2019
Visites als parcs
Dades Generals
Parcs Visites
%
Collserola 58.6
Cadí41.4
Total100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir dels projectes 'Estudi d'afluència, freqüentació i caracterització dels usuaris-visitants del Parc Natural de la Serra
de Collserola' del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola i l' Ajuntament de Barcelona i “ L’ús públic al Parc Natural del Cadí-Moixeró: afluencia, freqüentació
i caracterització de visitants” del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural– Parc Natural del Cadí-Moixeró. Farias, E. i Morera,S., 2019
Any: 2019
Visites als parcs
Sexe
Parcs HomesDonesVisites totals
%
Collserola 61.753.158.6
Cadí38.346.941.4
Total100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir dels projectes 'Estudi d'afluència, freqüentació i caracterització dels usuaris-visitants del Parc Natural de la Serra
de Collserola' del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola i l' Ajuntament de Barcelona i “ L’ús públic al Parc Natural del Cadí-Moixeró: afluencia, freqüentació
i caracterització de visitants” del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural– Parc Natural del Cadí-Moixeró. Farias, E. i Morera,S., 2019
Any: 2019
Visites als parcs
Edat
AnysHomesDonesVisites totals
%
18-25 8.58.68.6
26-3515.220.217.7
36-4525.429.426.7
46-5526.722.325.1
56-65 14.91213.9
Més de 659.37.58.7
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir dels projectes 'Estudi d'afluència, freqüentació i caracterització dels usuaris-visitants del Parc Natural de la Serra
de Collserola' del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola i l' Ajuntament de Barcelona i “ L’ús públic al Parc Natural del Cadí-Moixeró: afluencia, freqüentació
i caracterització de visitants” del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural– Parc Natural del Cadí-Moixeró. Farias, E. i Morera,S., 2019
Any: 2019
Visites als parcs
Dedicació
DedicacióHomesDonesTotals
%
Estudiant7.17.47.2
Empleat/da per compte aliena45.347.646.2
Autònom/a15.38.813
Empresari/a8.85.57.6
Funcionari/a8.414.410.5
Jubilat/da1210.111.3
Altres dedicacions3.16.24.2
100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir dels projectes 'Estudi d'afluència, freqüentació i caracterització dels usuaris-visitants del Parc Natural de la Serra
de Collserola' del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola i l' Ajuntament de Barcelona i “ L’ús públic al Parc Natural del Cadí-Moixeró: afluencia, freqüentació
i caracterització de visitants” del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural– Parc Natural del Cadí-Moixeró. Farias, E. i Morera,S., 2019
Any: 2019
Visites als parcs
Municipi de residència
Municipi de residènciaHomesDonesVisites totals
%
Resideix a municipis del parc47.744.646.6
Resideix a municipis fora del parc52.355.453.4
Total100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir dels projectes 'Estudi d'afluència, freqüentació i caracterització dels usuaris-visitants del Parc Natural de la Serra
de Collserola' del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola i l' Ajuntament de Barcelona i “ L’ús públic al Parc Natural del Cadí-Moixeró: afluencia, freqüentació
i caracterització de visitants” del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural– Parc Natural del Cadí-Moixeró. Farias, E. i Morera,S., 2019
Any: 2019
Visites als parcs
Freqüència de visita
Freqüència de visitaHomesDonesTotals
%
Primera vegada11.117.813.5
Visita setmanal/mensual74.458.568.7
Visita anual14.523.717.8
100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir dels projectes 'Estudi d'afluència, freqüentació i caracterització dels usuaris-visitants del Parc Natural de la Serra
de Collserola' del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola i l' Ajuntament de Barcelona i “ L’ús públic al Parc Natural del Cadí-Moixeró: afluencia, freqüentació
i caracterització de visitants” del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural– Parc Natural del Cadí-Moixeró. Farias, E. i Morera,S., 2019
Any: 2019
Visites als parcs
Tipus d'accés
Tipus d'accésHomesDonesTotals
%
A peu24.635.628.5
Amb BTT28.57.320.9
Amb cotxe particular40.751.744.7
Altres6.25.45.9
100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir dels projectes 'Estudi d'afluència, freqüentació i caracterització dels usuaris-visitants del Parc Natural de la Serra
de Collserola' del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola i l' Ajuntament de Barcelona i “ L’ús públic al Parc Natural del Cadí-Moixeró: afluencia, freqüentació
i caracterització de visitants” del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural– Parc Natural del Cadí-Moixeró. Farias, E. i Morera,S., 2019
Any: 2019
Visites als parcs
Grup de visita
Grup de visitaHomesDonesTotals
%
Visita individual31.415.125.6
Parella17.732.523
Família17.122.419
Grup d'amics3227.830.5
Altres1.82.21.9
100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir dels projectes 'Estudi d'afluència, freqüentació i caracterització dels usuaris-visitants del Parc Natural de la Serra
de Collserola' del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola i l' Ajuntament de Barcelona i “ L’ús públic al Parc Natural del Cadí-Moixeró: afluencia, freqüentació
i caracterització de visitants” del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural– Parc Natural del Cadí-Moixeró. Farias, E. i Morera,S., 2019
Any: 2019
Visites als parcs
Activitat realitzada
Activitat principal realitzadaHomesDonesTotals
%
Romandre al lloc d'arribada4.35.24.6
Muntanyisme4.52.94
Passeig suau24.54331.1
Excursionisme20.128.223
Bicicleta tot terreny287.220.5
Activitats a la neu3.93.13.6
Córrer9.76.98.7
Altres activitats53.54.5
100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir dels projectes 'Estudi d'afluència, freqüentació i caracterització dels usuaris-visitants del Parc Natural de la Serra
de Collserola' del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola i l' Ajuntament de Barcelona i “ L’ús públic al Parc Natural del Cadí-Moixeró: afluencia, freqüentació
i caracterització de visitants” del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural– Parc Natural del Cadí-Moixeró. Farias, E. i Morera,S., 2019