Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Nomenament del primer regidor/a d'esports

       

Dades:
Any: 2016
Nomenament del primer regidor/a d'esports
Dimensions municipis
Barcelona
Mitjanan
>100.000 hab19793
100.000-30.001 hab197814
30.000-10.001 hab198011
10.000-5.001 hab19799
5.000-1.001 hab199117
< 1.000 hab198915
(69)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Nomenament del primer regidor/a d'esports
Dimensions municipis
Barcelona
Mitjanan
>100.000 hab19805
100.000-30.001 hab198117
30.000-10.001 hab197911
10.000-5.001 hab19839
5.000-1.001 hab198619
< 1.000 hab199011
(72)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Nomenament del primer regidor/a d'esports
Dimensions municipis
Girona
Mitjanan
> 30.000 hab19794
30.000-10.001 hab198311
10.000-5.001 hab198311
5.000-1.001 hab198624
< 1.000 hab198725
(75)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010