Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Serveis d'esports englobalts dins una àrea transversal

   

Dades:
Any: 2016
Serveis d'esports englobalts dins una àrea transversal
Dimensions municipis
Barcelona
%
> 100.000 hab100
100.000-30.001 hab86
30.000-10.001 hab78
10.000-5.001 hab53
5.000-1.000 hab21
< 1.000 hab13
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Serveis d'esports englobalts dins una àrea transversal
Dimensions municipis
Barcelona
%
> 100.000 hab100.0
100.000-30.001 hab85.7
30.000-10.001 hab66.7
10.000-5.001 hab56.3
5.000-1.000 hab41.9
< 1.000 hab8.3
(112)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Serveis d'esports englobalts dins una àrea transversal
Dimensions municipis
Girona
%
> 30.000 hab25.0
30.000-10.001 hab50.0
10.000-5.001 hab25.0
5.000-1.000 hab24.0
< 1.000 hab25.0
(102)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010