Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Ajudes de la Diputació als Ajuntaments

     

Dades:
Any: 2016
Ajudes de la Diputació als Ajuntaments
Tipus d'ajuda
BarcelonaSap que existeixenHo ha demanatHo ha obtingutSatisfacció ajuda obtinguda
%%%*
Informes assessorament activitats94.834.394.18.2
Informes assessorament d'equipaments96.558.693.38.6
Estudis d'activitats esportives9347.793.98.6
Estudis d'instal·lacions esportives99.160.796.78.6
Cessió de trofeus i medalles98.388.81008
Préstec de material esportiu99.191.499.18.6
Suport econòmic a la realització d'activitats esportives locals99.19499.18.2
Projecte dinamització esportiva de petits municipis7716.1859
Suport econòmic a la construcció i reforma88.740.494.98.3
Suport econòmic a la millora de material esportiu inventariable99.191.398.18.3
Suport econòmic a la millora d'instal·lacions esportives93.142.187.88.6
Cercles de comparació intermunicipal61.758.395.78.1
Quadre d'indicadors56.554.71008.3
Comunitat esportiva local52.683.696.27.9
Butlletí d'esports71.178.81007
Formació93.974.897.68.2
* Correspon al grau de 0 a 10, sent 0 molt poc satisfet i 10 molt satisfet(120)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Ajudes de la Diputació als Ajuntaments
Tipus d'ajuda
BarcelonaSap que existeixenHo ha demanatHo ha obtingutSatisfacció ajuda obtinguda
%%%*
Activitats puntuals (caminada popular, festa de l'esport, etc.)100.0100.0100.08.0
Formació100.058.8100.08.3
Material esportiu de prèstec99.182.599.08.2
Material esportiu98.292.098.17.8
Assessorament97.473.0100.08.3
Mobiliari esportiu (ex: estació d'AF per a la gent gran o senyalització de senders)96.572.7100.08.0
Equipaments esportius de nova construcció95.652.394.88.0
Activitats continuades o programes esportius95.085.1100.07.9
Material de regals i/o obsequis (trofeus, regals, etc.)94.760.297.07.9
Estudi relacionat amb equipaments esportius (PEE,estudis previs...)94.755.592.28.2
Equipaments esportius reformes92.942.591.37.8
Estudis en general (per exemple enquesta d'hàbits esportius)92.037.595.08.3
Altres19.2100.0100.06.9
* Correspon al grau de 0 a 10, sent 0 molt poc satisfet i 10 molt satisfet(120)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Ajudes de la Diputació als Ajuntaments
Tipus d'ajuda
GironaSap que existeixenHo ha demanatHo ha obtingutSatisfacció ajuda obtinguda
%%%*
Activitats puntuals (caminada popular, festa de l'esport, etc.)87.064.692.27.3
Equipaments esportius reformes83.772.796.47.6
Mobiliari esportiu (ex: estació d'AF per a la gent gran o senyalització de senders)82.660.582.27.7
Equipaments esportius de nova construcció81.562.793.57.5
Activitats continuades o programes esportius80.464.993.67.5
Material esportiu77.269.095.97.3
Assessorament60.440.095.57.8
Material de regals i/o obsequis (trofeus, regals, etc.)58.757.4100.08.2
Formació56.041.290.57.8
Material esportiu de prèstec48.926.791.77.9
Estudi relacionat amb equipaments esportius (PEE,estudis previs...)47.827.3100.08.0
Estudis en general (per exemple enquesta d'hàbits esportius)35.918.283.38.2
Altres3.3100.0100.08.0
* Correspon al grau de 0 a 10, sent 0 molt poc satisfet i 10 molt satisfet(102)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010