Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Petició d'ajudes al Consell Català de l'Esport

    

Dades:
Any: 2016
Petició d'ajudes al Consell Català de l'Esport
Dimensions municipis
Barcelona> 100.000 hab100.000-30.001 hab30.000-10.001 hab10.000-5.001 hab5.001-1.001 hab< 1.000 hab
%%%%%%
Pla Català de l'Esport a l'Escola5.325.621.115.85.30
Equipaments esportius de nova construcció7.7015.430.838.57.7
Estudi relacionat amb equipaments esportius (MIEM,estudis previs...)016.750033.30
Activitats continuades o programes esportius05016.7016.716.7
Equipaments esportius reformes038.530.815.407.7
Activitats puntuals (caminada popular, competició, etc.)7.723.123.17.723.115.4
Assessorament0304020100
Formació12.550250012.5
Altres2020404020 -
Promoció de talents esportius9.431.328.19.418.83.1
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Petició d'ajudes al Consell Català de l'Esport
Dimensions municipis
Barcelona> 100.000 hab100.000-30.001 hab30.000-10.001 hab10.000-5.001 hab5.001-1.001 hab< 1.000 habTotal
%%%%%%n
Pla Català de l'Esport a l'Escola100,080,071.453.333.30,059.5
Equipaments esportius de nova construcció100,070,078.660,033.30,059.5
Estudi relacionat amb equipaments esportius (MIEM,estudis previs...)75,050,050,046.750,00,048.6
Activitats continuades o programes esportius50,055,042.926.722.266.739.2
Equipaments esportius reformes50,045,042.926.727.833.336.5
Activitats puntuals (caminada popular, competició, etc.)50,030,014.320,011.1100,024.3
Assessorament50,020,042.920,05.60,021.6
Formació25,015,035.70,00,00,012.2
Altres0,05,00,06.70,00,02.7
Promoció de talents esportius0,00,00,00,00,00,00
(4)(20)(14)(15)(18)(3)(74)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Petició d'ajudes al Consell Català de l'Esport
Dimensions municipis
Girona> 30.000 hab30.000-10.001 hab10.000-5.001 hab5.001-1.001 hab< 1.000 habTotal
%%%%%n
Equipaments esportius de nova construcció100,075,0100,066.731.868
Estudi relacionat amb equipaments esportius (MIEM,estudis previs...)100,072.762.535,05,063
Promoció de talents esportius100,016.70,00,00,033
Equipaments esportius reformes75,066.775,047.116.762
Activitats continuades o programes esportius66.770,080,047.410,057
Activitats puntuals (caminada popular, competició, etc.)66.745.557.163.212.564
Pla Català de l'Esport a l'Escola50,075,088.960.918.270
Assessorament0,057.160,062.50,046
Formació0,028.666.725,00,036
(102)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010