Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Ajuntaments que tenen equipaments esportius concessionats

      

Dades:
Any: 2016
Ajuntaments que tenen equipaments esportius concessionats
Dimensions municipis
Barcelona
%
> 100.000 hab100
100.000-30.001 hab65
30.000-10.001 hab68.4
10.000-5.001 hab35.3
5.000-1.000 hab16.7
< 1.000 hab4
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Ajuntaments que tenen equipaments esportius concessionats
Dimensions municipis
Barcelona
%
> 100.000 hab100.0
100.000-30.001 hab83.3
30.000-10.001 hab66.7
10.000-5.001 hab11.1
5.000-1.000 hab20.0
< 1.000 hab11.8
(84)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Ajuntaments que tenen equipaments esportius concessionats
Dimensions municipis
Girona
%
> 30.000 hab25.0
30.000-10.001 hab46.2
10.000-5.001 hab25.0
5.000-1.000 hab11.1
< 1.000 hab8.6
(91)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010