Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Equipaments esportius concessionats

    

Dades:
Any: 2016
Equipaments esportius concessionats
Tipus d'espai
Barcelona
%
Piscina coberta (amb o sense sales)52
Camp de gespa artificial5
Pavelló poliesportiu4
Piscina descoberta (amb o sense sales)16
Altres23
(34)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Equipaments esportius concessionats
Tipus d'espai
Barcelona
%
Piscina coberta (amb o sense sales)68.4
Camp de gespa artificial7.9
Pavelló poliesportiu2.6
Piscina descoberta (amb o sense sales)2.6
Altres15.8
(38)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Equipaments esportius concessionats
Tipus d'espai
Girona
%
Piscina coberta (amb o sense sales)25.0
Camp de gespa artificial16.7
Pavelló poliesportiu16.7
Piscina descoberta12.5
Pista poliesportiva8.3
Pistes de petanca4.2
Altres16.7
(24)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010