Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Mitjana d'externalització dels serveis esportius municipals

            

Dades:
Any: 2016
Mitjana d'externalització dels serveis esportius municipals
Dimensions municipis
Barcelona> 100.000 hab100.000-30.001 hab30.000-10.001 hab10.000-5.001 hab5.000-1.000 hab< 1.000 hab
%
Socorrisme8095.877.681.884.636.4
Neteja9292.964.748.242.932.4
Campus esportiu9878.367.287.987.950
Tècnic d'activitats esportives6278.155.67475.481
Consergeria28.657.227.821.7282
Activitats puntuals83.248.924.446.341.717.5
Manteniment4260.825.630.312.619.1
(5)(19)(18)(17)(30)(20)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Mitjana d'externalització dels serveis esportius municipals
Dimensions municipis
Barcelona> 100.000 hab100.000-30.001 hab30.000-10.001 hab10.000-5.001 hab5.000-1.000 hab< 1.000 hab
%
Socorrisme87.585.578.185.787.053.8
Neteja97.583.860.341.618.55.3
Campus esportiu33.369.042.560.015.911.8
Serveis esportius (monitoratge)87.564.370.354.436.49.5
Consergeria47.549.417.313.88.05.3
Activitats puntuals43.338.521.333.811.113.0
Manteniment45.040.616.919.710.05.3
Gestió d'equipaments52.529.911.618.811.510.2
(4)(21)(16)(16)(28)(23)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Mitjana d'externalització dels serveis esportius municipals
Dimensions municipis
Girona> 30.000 hab30.000-10.001 hab10.000-5.001 hab5.000-1.000 hab< 1.000 hab
%
Socorrisme87.580.037.555.340.0
Neteja50.070.044.446.539.2
Campus esportiu50.053.653.366.757.7
Serveis esportius (monitoratge)50.040.033.959.150.0
Consergeria30.00.90.013.621.4
Activitats puntuals25.035.931.943.539.5
Manteniment15.019.112.215.736.0
Gestió d'equipaments0.06.411.114.323.1
(2)(11)(9)(23)(26)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010