Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Pressupost del servei d'esports

      

Dades:
Any: 2016
Pressupost del servei d'esports
Dimensions municipis
BarcelonaPressupost Servei Esports% Pressupost esports sobre total
Mitjana €%n
> 100.000 hab1365571212.55
100.000-30.001 hab495148755.721
30.000-10.001 hab262045394.117
10.000-5.001 hab144103162.716
5.000-1.000 hab3856881 -25
< 1.000 hab4319725 -23
*Municipis més petits de 5000 habitants no disposen de pressupost propi
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Pressupost del servei d'esports
Dimensions municipis
BarcelonaPressupost Servei Esports% Pressupost esports sobre total
Mitjana €%
> 100.000 hab38648366.3
100.000-30.001 hab15889485.3
30.000-10.001 hab6760174.2
10.000-5.001 hab3398827.4
5.000-1.000 hab96311120
< 1.000 hab20913428.2
(75)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Pressupost del servei d'esports
Dimensions municipis
GironaPressupost Servei Esports% Pressupost esports sobre total
Mitjana €%
> 30.000 hab48499747.4
30.000-10.001 hab7060933.5
10.000-5.001 hab6830874.4
5.000-1.000 hab57779316.5
< 1.000 hab117751.6
(84)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010