Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Recursos econòmics destinats a entitats esportives

        

Dades:
Any: 2016
Recursos econòmics destinats a entitats esportives
Dimensions municipis
Barcelona
Mitjana €n
> 100.000 hab2353485
100.000-30.001 hab21359019
30.000-10.001 hab6597615
10.000-5.001 hab1481812
5.000-1.000 hab1027719
< 1.000 hab205316
(86)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Recursos econòmics destinats a entitats esportives
Dimensions municipis
Barcelona
Mitjana €
> 100.000 hab264602
100.000-30.001 hab263489
30.000-10.001 hab79694
10.000-5.001 hab32951
5.000-1.000 hab19030
< 1.000 hab3192
(71)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Recursos econòmics destinats a entitats esportives
Dimensions municipis
Girona
Mitjana €
> 30.000 hab82394
30.000-10.001 hab72724
10.000-5.001 hab62319
5.000-1.000 hab13467
< 1.000 hab2531
(49)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010