Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Pàgina web d'esports

     

Dades:
Any: 2016
Pàgina web d'esports
Dimensions municipis
BarcelonaApartat d'Esports dins el lloc web de l'AjuntamentLloc web propi d'Esports
%
> 100.000 hab10020
100.000-30.001 hab90.542.9
30.000-10.001 hab89.50
10.000-5.001 hab61.111.1
5.000-1.000 hab48.33.4
< 1.000 hab12.50
Mitjana67.012.9
(117)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Pàgina web d'esports
Dimensions municipis
BarcelonaApartat d'Esports dins el lloc web de l'AjuntamentLloc web propi d'Esports
%
> 100.000 hab80.040.0
100.000-30.001 hab95.522.7
30.000-10.001 hab100.018.8
10.000-5.001 hab76.517.6
5.000-1.000 hab58.16.5
< 1.000 hab38.50.0
Mitjana70.112.8
(117)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Pàgina web d'esports
Dimensions municipis
GironaApartat d'Esports dins el lloc web de l'AjuntamentLloc web propi d'Esports
%
> 30.000 hab100.025.0
30.000-10.001 hab84.615.4
10.000-5.001 hab83.38.3
5.000-1.000 hab69.06.9
< 1.000 hab19.42.8
Mitjana55.37.4
(102)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010