Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Document en matèria de sostenibilitat

    

Dades:
Any: 2016
Document en matèria de sostenibilitat
Dimensions municipis
Barcelona
%
> 100.000 hab100
100.000-30.001 hab88.9
30.000-10.001 hab57.1
10.000-5.001 hab44.4
5.000-1.000 hab45.8
< 1.000 hab13.6
Mitjana58.3
(92)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Document en matèria de sostenibilitat
Dimensions municipis
Barcelona
%
> 100.000 hab100.0
100.000-30.001 hab75.0
30.000-10.001 hab50.0
10.000-5.001 hab46.7
5.000-1.000 hab10.3
< 1.000 hab0.0
Mitjana33.9
(109)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Document en matèria de sostenibilitat
Dimensions municipis
Girona
%
> 30.000 hab100.0
30.000-10.001 hab53.8
10.000-5.001 hab50.0
5.000-1.000 hab72.4
< 1.000 hab77.8
Mitjana70.7
(102)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010