Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori
Notícies
05/04/2019

 

L'esport ha desenvolupat històricament un paper important en totes les societats, ja sigui en forma de competicions esportives, d'activitats físiques o jocs. Però un es pot preguntar: Què té a veure l'esport amb les Nacions Unides? De fet, l'esport és un soci natural del sistema de les Nacions Unides.


L'esport com a dret fonamental


L'esport i el joc són drets humans que han de ser respectats i aplicats a tot arreu: el dret d'accés i participació a l'esport s'ha reconegut en nombroses convencions internacionals. L'any 1978 la UNESCO va reconèixer l'esport i l'educació física com un "dret fonamental per a tothom". Malgrat tot, avui en dia encara segueix sent un dret ignorat o no respectat a tot arreu.


L'esport com a eina poderosa


L'esport serveix per a estrènyer vincles socials i promoure valors com la pau, la fraternitat, la solidaritat, la no violència, la tolerància i la justícia.


L'esport i la pau


L'esport, com a llenguatge universal, pot ser útil per a promoure la pau, la tolerància i la comprensió més enllà de fronteres, cultures i religions. Tothom entén els valors intrínsecs de l'esport, com el treball en equip, l'equitat, la disciplina, el respecte per l'oponent i les regles del joc; valors que poden portar a la consecució de la solidaritat, la cohesió social i la coexistència pacífica.


Els programes esportius permeten la trobada en territoris neutrals i en un ambient on l'agressió es pot controlar i transformar-se; per tant, es facilita l'apropament i la reconciliació entre les parts contràries.


Tot i que l'esport per si sol no pot resoldre conflictes, pot, no obstant, ser un mitjà efectiu per alleujar o facilitar la tornada a la normalitat després d'un conflicte o durant les fases de construcció de la pau, així com per a la prevenció de conflictes.


L'esport i el desenvolupament sostenible


"L'esport és també un facilitador important del desenvolupament sostenible. Reconeixem la creixent contribució de l'esport al desenvolupament i la pau en quant a la promoció de la tolerància i el respecte, l’apoderament de les dones i els joves, tant a nivell individual com comunitari, així com la salut, l'educació i la inclusió social.” – Declaració de l’Agenda 2030 per a un Desenvolupament Sostenible