Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Marc legal i política > Política esportiva
Programa de govern de la Generalitat de Catalunya

Eixos de la política esportiva de la Generalitat de Catalunya.

 

A continuació es poden consultar els següents documents:

 

Nou Model de Governança de l'Esport Català 

Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya

Infografia Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya 

Eixos d'actuació de la Secretaria General de l'Esport de Catalunya

Pla de govern de la Generalitat de Catalunya 2017-2018

Pla de govern de la Generalitat de Catalunya 2015-2017

Pla de govern de la Generalitat de Catalunya 2011-2014