Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori
Grups de recerca reconeguts o informals

Perfil dels grups o centres de recerca en l’àmbit de l’esport reconeguts o no pel Pla de recerca i innovació (PRI), aprovat pel Ple del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) i pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

GRUPS DE RECERCA RECONEGUTS
Grup d'Investigació Social i Educativa en l'Activitat Física i l'Esport (GISEAFE)- INEFC Barcelona
Grup de Recerca en Ciències de l'Esport (GRCE) - INEFC Barcelona
Grup de Recerca en Activitat Física i Salut (GRAFiS) – INEFC Barcelona
Grup de Recerca Sistemes Complexos i Esport - INEFC Barcelona
Grup de Recerca en Moviment Humà – INEFC Lleida
Grup de Recerca en Emocions i Jocs Esportius (GREJE) – INEFC Lleida
Grup de Recerca de Fisiologia adaptativa: Exercici i hipòxia – UB
Grup de Recerca i Innovació en Dissenys. Tecnologia i aplicació multimèdia i digital als dissenys observacionals (GRID) - UB
Grup de Recerca en Estil de Vida, Esport i Salut – UAB
Sport Performance Analysis Research Group (SPARG) – UVIC
Grup de Recerca en Esports i Activitat Física (GREAF) – UVIC
Grup de recerca en Educació Física (GREF) – UVIC
Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES) – URL
Grup de Recerca en Salut, Activitat Física i Esport (SAFE) – URL
Grup de Recerca cultura i educació -UdG
Grup d'Investigació del rendiment i la salut de l'alt nivell esportiu (GIRSANE) - CAR Sant Cugat
GRUPS DE RECERCA NO RECONEGUTS
Centre d'Estudis Olímpics - UAB
Liceu Psicològic
Grup d'Estudis de Psicologia de l'activitat física i l'Esport (GEPE) – UAB
Grup de Recerca de l'Educació Física i l'Esport – UB