Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions associatives
Composició de les juntes directives dels clubs

Les taules d'aquesta subdimensió mostren l'Evolució de la situació dels clubs esportius a Catalunya entre 2009 i 2015.

Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.

Les dades referides a la mostra i el grau de representativitat són les que es detallen a continuació. S’estima que la població (univers) de clubs i associacions esportives en actiu a Catalunya està formada per 8285 clubs i associacions. L’any 2009 es van recollir dades d’una mostra de 1000 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±3,00%. L’any 2015 es van recollir dades d’una mostra de 474 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±4,35%.


Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2009-2015
Composició de les juntes directives dels clubs
Sexe
20092015Variació
CàrrecHomesDonesHomesDonesHomesDones
Presidència88.012.088.711.30.7-0.7
Vicepresidència 86.014.082.617.4-3.43.4
Secretariat71.029.067.132.9-3.93.9
Tresoreria75.025.068.931.1-6.16.1
Vocalia 69.031.073.626.44.6-4.6

Les dades presentades a la taula corresponen a percentatges (%).

Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.
Any: 2009-2015
Composició de les juntes directives dels clubs
Edat
20092015
Càrrec18-2526-3536-4546-5556-65Més de 6518-2526-3536-4546-5556-65Més de 65
Presidència1.011.025.033.019.011.00.34.920.438.923.512.0
Vicepresidència 2.012.030.031.018.07.02.17.925.131.019.714.2
Secretariat4.019.035.026.010.06.05.715.128.431.112.07.7
Tresoreria3.019.030.028.014.07.04.011.526.632.019.16.8
Vocalia8.020.035.023.011.04.05.513.329.431.112.97.8

Les dades presentades a la taula corresponen a percentatges (%).

Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.
Any: 2009-2015
Composició de les juntes directives dels clubs
Professió
20092015
No treballaAltresQuadre baixQuadre migQuadre altNo treballaAltresQuadre baixQuadre migQuadre alt
Presidència4.616.821.214.043.319.15.111.79.854.3
Vicepresidència12.45.023.818.340.619.26.212.710.651.4
Secretariat12.65.321.427k33.718.28.715.915.641.6
Tresoreria18.03.318.327.532.921.14.715.517.541.2
Vocalia28.56.422.028.214.915.48.817.913.744.2

Les dades presentades a la taula corresponen a percentatges (%).

 

Quadre baix = treball no qualificat i treball qualificat o especialitzat

Quadre mig = treball en serveis i empleat/da administratiu/va

Quadre alt = petits empresaris/es i autònoms/es, tècnic/ques i professionals i directius/ves administració i empresa

Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.