Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Pràctica esportiva als parcs naturals
Visites al Parc Natural de la Serra del Montsant

Aquest indicador mostra els percentatges de visites al Parc Natural de la Serra del Montsant amb dades sobre freqüència, tipus d'accés, tipus de grups de visita i activitats realitzades.

 

Dades:
Any: 2019
Visites al Parc Natural de la Serra del Montsant
Gènere
HomesDonesNo binariTotal
%
Visites61.937.30.8100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir del projecte ''L'ús públic al Parc Natural de la Serra de Montsant: Afluència, freqüentació i caracterització de visitants.
Departament de Territori i Sostenibilitat - Parc Natural de la Serra de Montsant. Farias, E., Morera,S. i Dorado, V. 2019.
Any: 2019
Visites al Parc Natural de la Serra del Montsant
Edat
AnysHomesDonesVisites totals
%
18-25 9.910.110.1
26-3522.629.124.9
36-4526.834.429.8
46-552114.818.7
56-65 12.4911
Més de 657.32.65.5
100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir del projecte ''L'ús públic al Parc Natural de la Serra de Montsant: Afluència, freqüentació i caracterització de visitants.
Departament de Territori i Sostenibilitat - Parc Natural de la Serra de Montsant. Farias, E., Morera,S. i Dorado, V. 2019.
Any: 2019
Visites al Parc Natural de la Serra del Montsant
Municipi de residència
Municipi de residènciaHomesDonesVisites totals
%
Residex a municipis del parc9.66.98.5
Resideix a municipis fora del parc90.493.191.5
Total100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir del projecte ''L'ús públic al Parc Natural de la Serra de Montsant: Afluència, freqüentació i caracterització de visitants.
Departament de Territori i Sostenibilitat - Parc Natural de la Serra de Montsant. Farias, E., Morera,S. i Dorado, V. 2019.
Any: 2019
Visites al Parc Natural de la Serra del Montsant
Dedicació
DedicacióHomesDonesTotals
%
Estudiant78.57.5
Empleat/da per compte aliena40.139.239.4
Autònom/a24.514.821.1
Funcionari/a9.222.214.2
Aturat/da6.13.75.1
Jubilat/da12.15.89.9
Altres dedicacions0.95.82.8
100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir del projecte ''L'ús públic al Parc Natural de la Serra de Montsant: Afluència, freqüentació i caracterització de visitants.
Departament de Territori i Sostenibilitat - Parc Natural de la Serra de Montsant. Farias, E., Morera,S. i Dorado, V. 2019.
Any: 2019
Visites al Parc Natural de la Serra del Montsant
Freqüència de visita
Freqüència de visitaHomesDonesTotals
%
És la primera vegada18.526.521.7
Visita setmanal/mensual66.958.763.7
Visita anual14.614.814.6
100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir del projecte ''L'ús públic al Parc Natural de la Serra de Montsant: Afluència, freqüentació i caracterització de visitants.
Departament de Territori i Sostenibilitat - Parc Natural de la Serra de Montsant. Farias, E., Morera,S. i Dorado, V. 2019.
Any: 2019
Visites al Parc Natural de la Serra del Montsant
Tipus d'accés
Tipus d'accésHomesDonesTotals
%
A peu13.515.914.3
Amb BTT412.4
Amb cotxe particular65.26464.4
Altres172018.9
100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir del projecte ''L'ús públic al Parc Natural de la Serra de Montsant: Afluència, freqüentació i caracterització de visitants.
Departament de Territori i Sostenibilitat - Parc Natural de la Serra de Montsant. Farias, E., Morera,S. i Dorado, V. 2019.
Any: 2019
Visites al Parc Natural de la Serra del Montsant
Grup de visita
Grup de visitaHomesDonesTotals
%
Visita individual16.9913.8
Parella30.342.334.5
Família14.320.116.6
Grup d'amics36.62833.7
Altres1.90.51.4
100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir del projecte ''L'ús públic al Parc Natural de la Serra de Montsant: Afluència, freqüentació i caracterització de visitants.
Departament de Territori i Sostenibilitat - Parc Natural de la Serra de Montsant. Farias, E., Morera,S. i Dorado, V. 2019.
Any: 2019
Visites al Parc Natural de la Serra del Montsant
Activitat realitzada
Activitat principal realitzadaHomesDonesTotals
%
Romandre al lloc d'arribada4.83.24.3
Activitats de bany1.60.51.2
Passeig suau18.821.719.7
Excursionisme31.736.533.1
Bicicleta tot terreny3.202
Escalada35.735.435.9
Altres activitats4.12.63.7
100100100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir del projecte ''L'ús públic al Parc Natural de la Serra de Montsant: Afluència, freqüentació i caracterització de visitants.
Departament de Territori i Sostenibilitat - Parc Natural de la Serra de Montsant. Farias, E., Morera,S. i Dorado, V. 2019.