Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais >
Dades:
Any: 2018

Dades generals
EntitatAny fundacióProgrames i activitatsDades de contacte
Esportistes Solidaris1991"Creixem amb el moviment" espais de trobada intercultural a través de l'esportTel. 93 427 94 79
Exercici físic i esport, suport en el procés de rehabilitació de persones amb problemes d'addicciówww.esportistessolidaris.org
Exercici físic i esport, suport en el procés de reinserció d'interns de centres penitenciarisinfo@esportistessolidaris.org
Dona i Esport "Espai de diàleg i participació"
Estudi d'ús i necessitats de zones públiques esportives
"Creixem amb el moviment" infants en joc
Fundació Autònoma Solidaria1999PIP (Programa per la integració social dels presos) Tel. 93 581 24 85           
Programa de voluntariat a Centres de menorswww.uab.cat/fas   
Programa sociosanitari en hospitals o centres hospitalarisfas@uab.cat
Fundació BRAFA1954Col·laboració amb la Fundació Putxet cedint les instal·lacions esportives a aquesta fundació que es dedica a facilitar la integració socio-laboral dels nouvinguts.Tel. 93 359 01 16
www.brafa.org 
 brafa@brafa.org
Fundació Esportsalus1986Programa esportiu de reinserció per a drogodependentsTel. 93 417 85 00
Programa esportiu de reinserció per a interns de centres penitenciaris www.esportsalus.org
Programa esportiu de reinserció social per a joves que compleixen mesures judicialsubfernandez@sportsalus.org          
Programa esportiu de reinserció social per infectats per VIH
Programa esportiu per a fills drogodependents
Programa esportiu d'integració d'infants i joves immigrants
Fundació UESC (Unió Esportiva Sant Cugat)1986Programa "Tots Podem". per la integració de persones amb discapacitatTel. 93 583 14 24
 www.uesc.cat   
info@uesc.cat
Centre Euro Àrab de Catalunya2007Formació, Informació i orientació, Participació, Promoció cultural, Promoció social i comunitària, Sensibilització, AltresTel. 677821716
www.euroarab.cat
comunicacio@centre-euroarab.cat
Associació de Cooperació i Integració Muntanya Amunt2012Programa que promou els esports de muntanya com eina d'integració socialmuntanyaamunt@gmail.com
Fundació Pare Manel2008Programa de visites a les Presons Tel. 932761766
Programes Transversals de Mircrocrèdits i de lluita contra la pobresawww.paremanel.org
Programa d'Inserció Social per a joves i donescomunicacio@paremanel.org
Programa de Reforç Escolar per a infants i adolescents
Programa de Lleure Educatiu per a infants i adolescents
Programa d'Esport educatiu per a la integració social
Fundació del bàsquet català1992Bàsquet per tothom a diverses presonsTel. 933966620
www.fundacio.basquetcatala.cat
fundacio@basquetcatala.cat
Fundació CET101998Activitat física i esport per a nens, nenes i jovent amb malalties infantilsTel. 932783135
Integració mitjançant l’esport i el lleurewww.fundaciocet10.org
Formació i promoció de l’esport per a tothom info@fundaciocet10.org
Fundació Futbol Club Barcelona1994FutbolNet: reeduca a través de l’esport.Tel. 902189900
www.fundacio.fcbarcelona.cat
fundacio@fcbarcelona.cat
Fundació per a l'esport i l'educació de Barcelona1999Convivim esportivamentTel. 931183997
Temps de jocwww.feeb.elconsell.cat
Estiu fantàsticfundacio@feeb.cat
Programa de Responsabilitat Personal i Social
Associació Superacció2013Triatló per a la inserció: objectiu és ajudar a menors i joves en risc d’exclusió a través de sessions regulars de triatló perquè aconsegueixin guanyar autoestima i es vegin més capaços d’aconseguir coses.Tel. 673 655 789
www.superaccio.org
superaccio@superaccio.org
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina-Esport per a la inclusió: s´emmarca dins del programa d´activitat i serveis que ofereix la Fundació i que fa una proposta esportiva diversa, per tal de garantir la inclusió de tots els infants, adolescents i joves que mostren interès per diferents esports.Tel. 934 426 683
www.centreobertgavina.org
info@fgavina.org
Agrupació Atlètica Catalunya- "La Marina fa atletisme": L´objectiu és ajudar a la integració social i escolar a través de l´atletisme, realitzant un seguit de trobades i competicions amb les diferents escoles del barri, algunes als propis centre.Tel. 93 423 80 35
www.aacatalunya.net
secretaria.aac@gmail.com
La Rotllana1989La nostre missió és millorar la qualitat de vida de la comunitat  a través de projectes d’educació no formal.Tel. 93 397 05 85
www.rotllana.cat
rotllana@rotllana.cat
Associació Esportiva Cituat Vella1986L’objectiu que perseguim des de l’AECV no és cap altre que lluitar contra l’exclusió social a través de l’esport.Tel. 93 302 28 77
www.aeciutatvella.cat
coordinacio@aeciutatvella.cat
Associació Sant Martí Esport (ASME)-Programes d’iniciació esportiva, Inclusió social, Promoció esportiva i activitats extraescolars pensades per a nens i nenes.Tel. 933 112 524
www.asme.es
cemtrinitatvella@asme.cat
Grup Esports Nàutics-"Tothom pot navegar": Lluitem contra la pobresa i l'exclusió a través dels esports nàutics i afavorim la inclusió, la integració i la participació en la societat.Tel. 972 25 70 03
www.genroses.cat
info@genroses.cat
Departament Social Club LleureEsport2006"Un treball amb el barri i pel barri": participa en les xarxes socials del barri a través de les comissions i plataformes comunitàries amb les entitats, per dissenyar noves propostes educatives amb la finalitat d’assolir una inclusió social a través de l’esport.Tel. 934 41 75 26
www.canricart.com
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir d'organitzacions corresponents, 2018