Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori
Consell assessor

Col·labora en les tasques de definició de les prioritats dels camps d’anàlisi a estudiar. Format per representants de l’Administració pública, els organismes esportius, les universitats, el sector empresarial i associacions professionals.

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Consell Català de l’Esport
Sr. Pere Vilà
Representant Territorial de l'Esport a Barcelona 

Centre d'Alt Rendiment - CAR
Sr. Ramon Terrassa
Director del CAR

Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 
Sr. Melchor Arcarons
Director general

Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP)
Sra. Eloisa Anglada
Responsable ICQP

Secretaria d’Universitats i Recerca 
Sr. Arcadi Navarro
Secretari d'Universitats i Recerca DIPUTACIONS

Diputació de Barcelona 
Sr. Josep Salom
Diputat delegat d’Esports

Diputació de Lleida

Diputació de Girona 
Sr. Carles Salgas
Diputat Provincial 

Diputació de Tarragona
 

AJUNTAMENTS 

Ajuntament de Barcelona
Sr. Jaume Asens
President Institut Barcelona Esports 


UNIVERSITATS

Universitat Autònoma de Barcelona
Sr. Andreu Benet
Director del Servei d'Activitat Física 

Universitat de Barcelona
Dr. Albert Batalla
Professor del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal 

Universitat de Girona 
Dr. Víctor López
Director de la Càtedra d'Esport i Educació 

Universitat de Lleida 
Sr. José Romero
Coordinador tècnic d’Esports 

Universitat de Vic 
Dra. Montse Martín
Professora titular de Sociologia de l'Esport 

Universitat Politècnica de Catalunya 
Sra. Montserrat Puig 
Cap de Servei Univers. Servei d'Activitats Socials 

Universitat Pompeu Fabra 
Dr. Carles Murillo 
Coordinador acadèmic d'esports 

Universitat Ramon Llull. Fundació Blanquerna 
Dra. Marta Moragas
Professora titular de l'àrea de Gestió Esportiva de la Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 

Universitat Rovira i Virgili 
Dra. Maria Bargalló
Vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària 

Universitat Oberta de Catalunya 


ALTRES ENTITATS 

Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Sra.   Montserrat Royes Vila
Directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya 


Associació de la Premsa Esportiva de Catalunya 

Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport - CEO-UAB 
Sr. Emilio Fernández
Director CEO-UAB

Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a Catalunya - COPLEF 
Sra. Alèxia Pérez
Gerent COPLEF 

Federació de Municipis de Catalunya 
Sr. Xavier Amor
President Federació de Municipis de Catalunya


Unió de Consells Esportius de Catalunya - UCEC 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya - UFEC 
Sr. Jordi Sans
Director esportiu UFEC