Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Registre Oficial de Professions de l'Esport de Catalunya
Nombre de professionals registrats, col.legiats, habilitats i validats

Nombre de professionals registrats al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya; professionals col•legiats al Col•legi de Llicenciats en Educació física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya; professionals regulats a partir del procediment d’habilitació per a l’exercici de les professions previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, i professionals regulats a partir del procediment de validació d’aprenentatges amb connexió amb el primer nivell de la formació en període transitori i dels ensenyaments esportius.

Dades:
Any: 2018
Nombre de professionals registrats, col.legiats, habilitats i validats
Dades generals
Professionals registratsProfessionals col·legiatsProfessions registrades
                 27221488157882
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir del Consell Català de l'Esport, 2019
Any: 2017
Nombre de professionals registrats, col.legiats, habilitats i validats
Dades generals
Professionals registratsProfessionals col·legiatsProfessions registrades
                24440444749405
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir del Consell Català de l'Esport, 2018
Any: 2016
Nombre de professionals registrats, col.legiats, habilitats i validats
Dades generals
Professionals registratsProfessionals col·legiatsProfessions registrades
               17484480639358
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir del Consell Català de l'Esport, 2017
Any: 2015
Nombre de professionals registrats, col.legiats, habilitats i validats
Dades generals
Professionals registratsProfessionals col·legiatsProfessionals habilitatsProfessionals validatsProfessions registrades
              1748438766832334639358
Fuente: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Consell Català de l'Esport, 2016
Any: 2014
Nombre de professionals registrats, col.legiats, habilitats i validats
Dades generals
Professionals registratsProfessionals col·legiatsProfessionals habilitatsProfessionals validatsProfessions registrades
15856
37056832334628676
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015;a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2013
Nombre de professionals registrats, col.legiats, habilitats i validats
Dades generals
Professionals registratsProfessionals col·legiatsProfessionals habilitatsProfessionals validatsProfessions registrades
14513
34966832334626135
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2014
Any: 2012
Nombre de professionals registrats, col.legiats, habilitats i validats
Dades generals
Professionals registratsProfessionals col·legiatsProfessionals habilitatsProfessionals validatsProfessions registrades
13377
29036832334623946
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2011
Nombre de professionals registrats, col.legiats, habilitats i validats
Dades generals
Professionals registratsProfessionals col·legiatsProfessionals habilitatsProfessionals validatsProfessions registrades
10865
27466832334619114
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2010
Nombre de professionals registrats, col.legiats, habilitats i validats
Dades generals
Professionals registratsProfessionals col·legiatsProfessionals habilitatsProfessionals validatsProfessions registrades
3667
227910508507161
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013