Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Projecció exterior > Organització de grans esdeveniments esportius internacionals a Catalunya
Mitjà de difusió

Tipus de difusió utilitzada en la promoció dels esdeveniments.

Dades:
Any: 2011
Mitjà de difusió
Dades generals
Mitjà de difusió% Esdeveniments
%
Premsa escrita100.0
Televisió94.4
Ràdio83.3
Internet100.0
Material gràfic100.0
(18)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de les organitzacions corresponents, 2012
Any: 2010
Mitjà de difusió
Dades generals
Mitjà de difusió% Esdeveniments
%
Premsa escrita100.0
Televisió83.3
Ràdio77.8
Internet100.0
Material gràfic94.4
(18)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de les organitzacions corresponents, 2011
Any: 2009
Mitjà de difusió
Dades generals
Mitjà de difusió% Esdeveniments
%
Premsa escrita93.8
Televisió93.8
Ràdio62.5
Internet100.0
Material gràfic100.0
(16)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de les organitzacions corresponents, 2010
Any: 2008
Mitjà de difusió
Dades generals
Mitjà de difusió% Esdeveniments
%
Premsa escrita100.0
Televisió92.9
Ràdio78.6
Internet100.0
Material gràfic100.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de les organitzacions corresponents, 2009
Any: 2006
Mitjà de difusió
Dades generals
Mitjà de difusió% Esdeveniments
%
Premsa escrita37.2
Televisió31.9
Ràdio13.8
Internet5.3
Material gràfic11.7
(94)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2007; a partir de les organitzacions corresponents, 2007