Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Projecció exterior >
Dades:
Any: 2011

Dades generals
%
1a fase: Preparació
1. Minimitzar impacte en el medi natural100.0
2. Minimitzar i reciclar els residus100.0
3. Estalvi de combustible i d'emissions en el transport71.4
4. Altres42.9
2a fase: Execució
5. Informació i sensibilització100.0
6. Reciclar els residus100.0
7. Estalvi d'aigua71.4
8. Altres42.9
3a fase: Finalització
9. Avaluació85.7
10. Mesures compensatòries71.4
11. Altres42.9
(7)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de les organitzacions corresponents, 2012
Any: 2010

Dades generals
%
1a fase: Preparació
1. Minimitzar impacte en el medi natural100.0
2. Minimitzar i reciclar els residus66.7
3. Estalvi de combustible i d'emissions en el transport16.7
4. Altres33.3
2a fase: Execució
5. Informació i sensibilització100.0
6. Reciclar els residus66.7
7. Estalvi d'aigua66.7
8. Altres33.3
3a fase: Finalització
9. Avaluació66.7
10. Mesures compensatòries66.7
11. Altres33.3
(6)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de les organitzacions corresponents, 2011