Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Pràctica
Pràctica objectiva

Aquest indicador mostra el que han fet les persones durant l’últim any, la pràctica anual, independentment que la persona la consideri o no pràctica fisicoesportiva.

Pregunta realitzada: Al marge de que vostè consideri que practica o no algun esport o AF, ara li faré una sèrie de preguntes sobre altres activitats fisicoesportives que vostè pugui haver practicat durant l’últim any.

Dades:
Any: 2019
Pràctica objectiva
Dades generals
Total
%
Practiquen regularment durant l'any72
Practiquen però no regularment18
No fan cap activitat10
(3050)
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport