Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions associatives
Associacions que promouen l'esport per a persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial

 Aquest indicador s'actualitza cada dos anys.


Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2018
Associacions que promouen l'esport per a persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial
Dades generals
EntitatAny fundacióProgrames i activitatsDades de contacte
Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics (ACELL)1997Tasques pròpiament federativesTel. 93 318 39 44
Organització i coordinació d'activitats de lleure per a tots els federats www.federacioacell.org
Gestió d’instal.lacions esportivesadministracio@federacioacell.org
Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF)1969Tasques pròpiament federativesTel. 93 340 92 00
Programes assistencials "Hopisport" i "CIPA" www.esportadaptat.cat
 info@esportadaptat.cat
Federació Esportiva Catalana per a Paralítics Cerebrals (FECCPC)1990Tasques pròpiament federativesTel. 93 308 05 22
Organització de cursets esportius i escoles esportivesPromoció per a les persones amb lesió cerebral www.fecpc.cat
Programa "Fent Esport"
                                                             
fecpc@fecpc.cat
Federació Esportiva de Sords de Catalunya1979Tel. 607 084 114
www.esportsord.org
esportsordscat@gmail.com
Fundació Catalana per a l'Esport2002Realització d'activitats esportives puntuals en col·laboració amb altres organitzacions Tel. 93 419 27 62
www.fcesport.cat
fcesport@fcesport.cat
Johan Cruyff Foundation1997Identificació de projectes d'altres entitats als quals donar suport mitjançant recursos materials, econòmics o humansTel. 93 418 85 23
www.fundacioncruyff.org
 info@fundacioncruyff.org
Special Olympics Catalunya2005Organització dels Jocs Special Olympics CatalunyaTel. 93 200 23 39
Organització Caminada Popular en commemoració a les persones amb discapacitatwww.specialolympics.cat
      info@specialolympics.cat        
Fundació UESC (Unió Esportiva Sant Cugat)1986Programa "Tots podem"Tel. 93 583 14 24
 www.uesc.cat 
 info@uesc.cat
Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral-Esplai JOKIN (Joc per la integració)Tel. 93 313 36 66
 www.fcpc.cat
Organització i coordinació d'activitats de lleure info@fcpc.cat
Fundació Estany2001Organització i coordinació d'activitats de lleureTel. 972 57 66 30
 www.fundacioestany.cat
 info@fundacioestany.cat
Fundació Club Natació Sabadell2007Organització i coordinació d'activitats físico-esportives per a tots els associatsTel. 93 748 44 00
www.fundaciocns.cat
fundacio@fundaciocns.cat
Associació Àrea Adaptada-Organització i coordinació d'activitats físico-esportives per a tots els associatsTel. 93 736 25 20
www.areadaptada.org
info@areadaptada.org
Fundació Psico-art1989Organització i coordinació d'activitats artístiques (dansa, teatre i música)Tel. 93 441 19 76
http://psicoart.voluntariat.org
fundacionpsicoart@gmail.com
Associació Lleure i Esport COMKEDEM-Activitats de lleure i esport per adapta per a nens i jovesTel. 669 720 969
www.comkedem.org
ckm@comkedem.org
Associació Esportiva Barcelona per a persones amb discapacitats psíquiques-Foment, desenvolupament i pràctica continuada d'activitat físico-esportiva per a persones amb discapacitat intel.lectual i necessitats de suport extensTel. 934068401
bcnesport@bcnesport.com
Fundació Desenvolupament Comunitari1993Acollida i acompanyament, Formació, Informació i orientació, Inserció sociolaboral, Participació, Promoció cultural, Promoció social i comunitària, Sensibilització.Tel. 932680477
www.fdc.cat 
criera@fdc.cat
Femarec SCCL1991Acollida i acompanyament, Assessorament jurídic i legal, Assistència psicosocial, Atenció diürna i centre de dia, Formació, Informació i orientació, Inserció sociolaboral, Promoció social i comunitària, Sensibilització.Tel.  932437272
www.femarec.cat
femarec@femarec.cat
Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental1979Acollida i acompanyament, Assistència psicosocial, Atenció diürna i centre de dia, Atenció residencial permanent, Habitatges d'inclusió, Inserció sociolaboral, SensibilitzacióTel. 933521339 
 www.arep.cat
arep@arep.cat
Fundació Isidre Esteve2011La Fundació Isidre Esteve és una entitat que té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física o movilitat reduïda, sense oblidar la vinculació de l’Isidre Esteve amb el món de l’esport.Tel. 902 151 751
www.fundacioisidreesteve.org/
info@fundacioisidreesteve.org
Fundació Aspace Catalunya1961ASPACE-Esports: fer possible que qualsevol persona afectada amb PC gaudeixi dels beneficis (físics, psíquics i socials) que li reporta l'activitat física, sent una font de plaer i noves experiències, millorant així la seva qualitat de vida.Tel. 93 200 25 34
www.aspace.cat
aspace@aspace.cat
Club Esportiu Esbonat i Amistat Barcelona.1996Esport com a eina d’habilitació personal, manteniment físic, comunicació i integració social. Tel. 93 314 56 24
www.ceab.cat
info@ceab.cat
FUPAR1985Situar a las persones con diversidad funcional, prioritariamente intelectual y del desarrollo, en el centro del proceso vital, ofreciendo soportes de orientación al trabajo, soportes terapéuticos, psicopedagógicos y sociales oportunos, de carácter profesional y/o natural, bajo criterios éticos, de excelencia, innovación y equidad.Tel. 937883662
www.fupar.es
Tel. 93 325 03 63
Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral (TRACE)1988Treballem per a millorar les seqüeles de les persones afectades de dany cerebral sobrevingut i la qualitat de vida tant d’elles com de les seves famílies.www.tracecatalunya.org
info@tracecatalunya.org
Club Esportiu Horitzó 19941994Treball amb persones amb qualsevol tipus de discapacitat: intel·lectual, física, sensorial, orgànica... Es realitzen activitats com: natació adaptada, bàsquet adaptat, ioga, psicomotricitat aqueàtica, hidrpteràpia, circ social, entre d'altres. Tel. 93 697 82 12
www.horitzo.org/
cmhoritzo@horitzo.org
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir d'organitzacions corresponents, 2018