Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori
Informe de l'esport

L’Observatori elabora periòdicament informes que recullen la informació més significativa del sistema esportiu de Catalunya. Entre d'altres, els informes ofereixen els següents continguts: qui fa esport, com el fa i on el fa; la competició esportiva; les organitzacions associatives; les organitzacions públiques i les organitzacions comercials; el suport al desenvolupament esportiu; l'esport als mitjans de comunicació; la Catalunya esportiva al món; i el pes econòmic de l’esport.

 

Observatori Català de l'Esport (2017). L'esport a Catalunya - 10 anys de l'Observatori Català de l'Esport (2006-2016)
Núria Puig, Andreu Camps, Ana Andrés, Jorge Sánchez Martín, Pau Mateu, Magda Cusí - 2017

Ja ha fet deu anys des que es va crear l’Observatori Català de l’Esport. La seva tasca principal durant aquest període ha consistit a aplegar la major quantitat d’informació possible sobre el conjunt del sistema esportiu, amb especial incidència en el sistema propi de Catalunya, tot organitzant-la de manera sistemàtica i de fàcil accés perquè les persones i organitzacions interessades en puguin fer consulta i ús per tal de millorar la diagnosi en les seves anàlisis o accions estratègiques.

Observatori Català de l'Esport (2014). L'esport a Catalunya. Un informe de tendències (2006-2013)
Núria Puig, Laia Muñoz, Andreu Camps, Joaquim Gómez, Pedrona Serra i Alba Pardo - 2014

L'informe "L'esport a Catalunya. Un informe de tendències (2006-2013)" se centra en l'anàlisi de les tendències més rellevants del sector esportiu des del 2006 al 2013. S'hi pot trobar informació referent a: participació esportiva; espais esportius; les organitzacions associatives: els clubs i les federacions; projecció internacional de l'esport català; suport al desenvolupament esportiu; i el pes econòmic de l'esport.

Observatori Català de l'Esport (2011). L'esport a Catalunya 2010. Informe de l'Observatori Català de l'esport.
Núria Puig, Rosa Junyent, Adrià Martín, Cosme Vicens - 2010

En aquest document es presenta la informació actualitzada sobre el sistema esportiu de Catalunya en l’any 2010. Concretament, s’hi pot trobar informació referent a: participació esportiva; espais esportius; les organitzacions associatives: els clubs i les federacions; projecció internacional de l'esport català; suport al desenvolupament esportiu; i el pes econòmic de l'esport.

Observatori Català de l'Esport (2009). L'esport a Catalunya. Informe de l'Observatori Català de l'esport
Núria Puig, Sílvia González, Adrià Martín, Eduard Inglés - 2009

En aquest document es presenta la informació més significativa del sistema esportiu de Catalunya l’any 2009. Entre d'altres, l'informe ofereix els següents apartats: qui fa esport, com el fa i on el fa?, la competició esportiva, organitzacions públiques i organitzacions comercials, suport al desenvolupament esportiu, l'esport als mitjans de comunicació i la Catalunya esportiva al món.

Observatori Català de l'Esport (2008). L'esport a Catalunya. Informe de l'Observatori Català de l'esport.
Núria Puig, Anna Vilanova, David Mayo, Eduard Inglés - 2008

L’informe proporciona les dades més rellevants sobre l’esport a Catalunya de l’any 2008. Concretament, s’hi pot trobar informació referent a: participació esportiva; espais esportius; competició esportiva; clubs catalans; organitzacions públiques i organitzacions comercials; iniciatives de suport al desenvolupament esportiu; i projecció internacional de Catalunya per mitjà de l’esport.