Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori
Marc legal i política

Es recullen els textos legals que afecten el sistema esportiu a Catalunya. Si voleu consultar aquests documents, accediu al Portal Jurídic de Catalunya.