Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori
Notícies
19/11/2018

 

La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya, proposa un projecte per a una nova llei de l’Esport i l’Activitat Física.

S’ha materialitzat un text articulat amb 138 articles que s’agrupen al voltant dels cinc principals eixos essencials que han de marcar el model legislatiu de l’esport i l’activitat física a Catalunya: Governança i organització de l’esport i l’activitat física; l’Esport i l’Activitat física en igualtat; Formació, investigació i desenvolupament de l’esport i l’activitat física; Promoció i internacionalització de l’esport; i finalment el Règim sancionador i el Tribunal Català de l’Esport.