Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Sector públic
Pes en el VAB

    

Dades:
Any: 2013
Pes en el VAB
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Pes en el VAB
Generalitat de Catalunya
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2006
Pes en el VAB
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:15
Any: 2006
Pes en el VAB
Generalitat de Catalunya
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:15