Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Activitats d'educació en el lleure per a menors de 18 anys
Casals esportius

Aquest indicador mostra informació sobre els casals esportius (sense pernoctació): nombre de casals esportius notificats, de participants i de dirigents.

Aquest indicador s'actualitza anualment.

Dades:
Any: 2016-2022
Casals esportius
Tendència
2016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
Casals esportius notificats118016261518188723102096
Participants casals esportius7384067629809878927108871111306
Dirigents casals esportius869783011644104001364712987
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2021-2022
Casals esportius
Dades generals
Casals esportius notificatsParticipants casals esportiusDirigents casals esportius
n
209611130612987
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2020-2021
Casals esportius
Dades generals
Casals esportius notificatsParticipants casals esportiusDirigents casals esportius
n
231010887113647
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2019-2020
Casals esportius
Dades generals
Casals esportius notificatsParticipants casals esportiusDirigents casals esportius
n
18877892710400
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2018-2019
Casals esportius
Dades generals
Casals esportius notificatsParticipants casals esportiusDirigents casals esportius
n
15189809811644
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2017-2018
Casals esportius
Dades generals
Casals esportius notificatsParticipants casals esportiusDirigents casals esportius
n
16266762830
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2016-2017
Casals esportius
Dades generals
Casals esportius notificatsParticipants casals esportiusDirigents casals esportius
n
1180738408697
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.