Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Activitats d'educació en el lleure per a menors de 18 anys
Rutes esportives

 Aquest indicador mostra informació sobre les rutes esportives: nombre de rutes esportives notificades, de participants i de dirigents.

 Aquest indicador s'actualitza anualment.

 

Dades:
Any: 2016-2022
Rutes esportives
Tendència
2016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
Rutes esportives notificades75581717
Participants rutes esportives840163114368343
Dirigents rutes esportives15024206467
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2021-2022
Rutes esportives
Dades generals
Rutes esportives notificadesParticipants rutes esportivesDirigents rutes esportives
n
1734367
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2020-2021
Rutes esportives
Dades generals
Rutes esportives notificadesParticipants rutes esportivesDirigents rutes esportives
n
1736864
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2019-2020
Rutes esportives
Dades generals
Rutes esportives notificadesParticipants rutes esportivesDirigents rutes esportives
n
811420
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2018-2019
Rutes esportives
Dades generals
Rutes esportives notificadesParticipants rutes esportivesDirigents rutes esportives
n
516324
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2017-2018
Rutes esportives
Dades generals
Rutes esportives notificadesParticipants rutes esportivesDirigents rutes esportives
n
500
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2016-2017
Rutes esportives
Dades generals
Rutes esportives notificadesParticipants rutes esportivesDirigents rutes esportives
n
78415
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.