Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Activitats d'educació en el lleure per a menors de 18 anys
Estades esportives

Aquest indicador mostra informació sobre les estades esportives (amb pernoctació): nombre d'estades esportives, de participants i de dirigents.

Aquest indicador s'actualitza anualment.

Dades:
Any: 2016-2022
Estades esportives
Tendència
2016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
Estades esportives notificades74946970123124
Participants estades esportives43316735847292465867731
Dirigents estades esportives53377705370817911
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2021-2022
Estades esportives
Dades generals
Estades esportives notificadesParticipants estades esportivesDirigents estades esportives
n
1247731911
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2020-2021
Estades esportives
Dades generals
Estades esportives notificadesParticipants estades esportivesDirigents estades esportives
n
1236586817
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2019-2020
Estades esportives
Dades generals
Estades esportives notificadesParticipants estades esportivesDirigents estades esportives
n
702924370
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2018-2019
Estades esportives
Dades generals
Estades esportives notificadesParticipants estades esportivesDirigents estades esportives
n
695847705
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2017-2018
Estades esportives
Dades generals
Estades esportives notificadesParticipants estades esportivesDirigents estades esportives
n
9467377
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.
Any: 2016-2017
Estades esportives
Dades generals
Estades esportives notificadesParticipants estades esportivesDirigents estades esportives
n
744331533
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Consell Català de l'Esport, 2022.