Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Sector privat amb ànim de lucre
Agregats econòmics de l'esport en les societats

   

Dades:
Any: 2013
Agregats econòmics de l'esport en les societats
Productors
Remuneració dels assalariats (a)Excedent brut d'explotació (b)VAB (a b)Consums intermedis (c)Valor de producció
(a + b + c)
Milers €
Societats3607601723545331145061961039310
Persones físiques-2001520015-20015
Mitjans de comunicació16311821082184200218648402848
Total5238782134517373297248441462173
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Agregats econòmics de l'esport en les societats
Mitjans de comunicació
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Agregats econòmics de l'esport en les societats
Mitjans de comunicació
Valor de la produccióValor Afegit Brut (VAB)Remuneració dels assalariatsExcedent Brut d'Explotació
%%
Impressió de periòdics212115479975.624.4
Edició de periòdics i revistes7750916104078.421.6
Producció i distribució de programes de televisió189553938278.421.6
Emissió de programes de ràdio i televisió66525147626107.4-7.4
Sector públic391408269990,39,7
Sector privat2738564927131,8-31,8
Total163118210828911
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Agregats econòmics de l'esport en les societats
Branques d'activitat
Remuneració dels assalariats (a)Excedent brut d'explotació (b)VAB (a + b)Consums intermedis (c)Valor de producció
(a + b + c)
Milers €
Indústria534082903882447196607279053
Comerç10037863995164373116245280618
Serveis20697476321286295193344479639
Total3607601723545331145061961039310
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2007
Agregats econòmics de l'esport en les societats
Mitjans de comunicació
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:90
Any: 2007
Agregats econòmics de l'esport en les societats
Mitjans de comunicació
Valor de la produccióValor Afegit Brut (VAB)Remuneració dels assalariatsExcedent Brut d'Explotació
%%
Premsa diària1604409454920840986.213.8
Marge comercial distribució premsa20129952---
Revistes esportives6935700245120889.510.5
Ràdios2965562485111646634
Televisions2777842967972409328.970.2
Portals d'internet esportius88001326928491.38.7
Total49582653014016415853.047.0
Sector públic992751672849197386.113.9
Sector privat39655136311167218644.555.5
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:90
Any: 2007
Agregats econòmics de l'esport en les societats
Branques d'activitat
Remuneració dels assalariats (a)Excedent brut d'explotació (b)VAB (a + b)Consums intermedis (c)Valor de producció
(a + b + c)
Milers €
Indústria12059639836164520336732501252
Comerç60308365069914077245176384
Serveis12574919506142726164999307725
Total30665395848406386578976985361
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:61
Any: 2006
Agregats econòmics de l'esport en les societats
Productors
Remuneració dels assalariats (a)Excedent brut d'explotació (b)VAB (a b)Consums intermedis (c)Valor de producció
(a + b + c)
Milers €
Societats4074751670335745086958811270285
Persones físiques-1159511595-11595
Mitjans de comunicació7859770340148937353949502886
Total48607224896873504010498301784766
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:15
Any: 2006
Agregats econòmics de l'esport en les societats
Mitjans de comunicació
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:90
Any: 2006
Agregats econòmics de l'esport en les societats
Mitjans de comunicació
Valor de la produccióValor Afegit Brut (VAB)Remuneració dels assalariatsExcedent Brut d'Explotació
%%
Premsa diària1576457925427689173.426.6
Marge comercial distribució premsa17536385---
Revistes esportives7284394258379381.318.7
Ràdios22018690632509092.97.1
Televisions2965697368519263735.564.5
Portals d'internet esportius1831246558530100.00.0
Total50288624314893694152.847.2
Sector públic1185200733674448286.513.5
Sector privat38436617011219245841.758.3
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:90
Any: 2006
Agregats econòmics de l'esport en les societats
Branques d'activitat
Remuneració dels assalariats (a)Excedent brut d'explotació (b)VAB (a + b)Consums intermedis (c)Valor de producció
(a + b + c)
Milers €
Indústria14635141868189084413392602476
Comerç817755185413581795294231111
Serveis17934973311249503187195436698
Total4074751670335744046958811270285
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:61