Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Sector privat amb ànim de lucre
Ocupació en el sector privat amb ànim de lucre en les societats

   

Dades:
Any: 2013
Ocupació en el sector privat amb ànim de lucre en les societats
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Ocupació en el sector privat amb ànim de lucre en les societats
Productors
Ocupats/ades
n%*
Societats1600670.5
Persones físiques303413.4
Mitjans de comunicació367816.2
Total22718100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2006
Ocupació en el sector privat amb ànim de lucre en les societats
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:16
Any: 2006
Ocupació en el sector privat amb ànim de lucre en les societats
Productors
Ocupats/ades
n%*
Societats2056322.5
Persones físiques20362.2
Mitjans de comunicació8701.0
Total2346925.7

* % sobre el conjunt de l'ocupació en l'esport (veure taula "Ocupació en l'esport per productors. Any 2006")

Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:16