Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Organitzacions privades sense ànim de lucre
Estructura dels consums intermedis

    

Dades:
Any: 2013
Estructura dels consums intermedis
Federacions esportives
Consells esportius
Clubs esportius
Consums intermedis
%
Federacions Esportives5.645060
Consells Esportius 0.65135
Clubs Esportius93.8757981
Total consums intermedis100808176
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013
Any: 2007
Estructura dels consums intermedis
Clubs esportius
Consums intermedis
%
Despeses relacionades amb la pràctica esportiva51.6
    Organització de competicions16.5
    Viatges a competicions6.2
    Compra de material esportiu6.9
    Manteniment del material4.3
    Lloguer d'instal·lacions6.8
    Altres10.9
Taxes federatives4.0
Despeses generals37.4
    Administratives4.5
    Assegurances1.9
    Esdeveniments socials2.3
    Altres28.6
Tributs7.0
Total consums intermedis100.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:136
Any: 2006
Estructura dels consums intermedis
Federacions esportives
Consums intermedis
%
Compres39427478.2
    Material esportiu500429
    Altres compres3442318
Serveis exteriors2415848450.3
    Reparació i conservació954775
    Publicitat767214
    Subministraments856176
    Altres serveis exteriors21580319
Despeses de gestió1483120830.9
    Subvencions a clubs i altres1915489
    Organització esdeveniments1496670
    Altres despeses de gestió11419049
Altres consums intermedis no desglossats506135910.5
Total consums intermedis47993798100.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:110
Any: 2006
Estructura dels consums intermedis
Consells esportius
Consums intermedis
%
Compres i altres proveïments82725512.7
Serveis exteriors190831729.4
    Arrendaments i cànons48831
    Reparació i conservació20965
    Serveis professionals independents535643
    Transports140517
    Primes i assegurances65314
    Serveis bancaris3343
    Publicitat, propaganda i relacions públiques96070
    Subministraments39130
    Altres no desglossats958504
Altres despeses de gestió corrent125976219.4
    Subvencions, beques, premis, desplaçaments, quotes a organismes525698
    Organització esdeveniments606676
    Altres pèrdues de gestió corrent127388
Altres consums intermedis no desglossats249602838.5
Total consums intermedis6491362100.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:122