Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Actuacions formatives de l’Escola Catalana de l’Esport
Cursos de formació en període transitori

Nombre de cursos que tenen com a objectiu la formació d'entrenadors, de monitors i de tècnics/iques en l'ensenyament, aprenentatge o entrenament, i que es refereixen exclusivament a una modalitat, o en el seu cas especialitat esportiva no regulada dintre del sistema educatiu i que en aquests moments se situa en la formació anomenada en “període transitori”.

Dades:
Any: 2005-2014
Cursos de formació en període transitori
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2005-2014
Cursos de formació en període transitori
Professorat
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2005-2014
Cursos de formació en període transitori
Assistents
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2014
Cursos de formació en període transitori
Professorat
HomesDonesTotal
n
14982231
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2014
Cursos de formació en període transitori
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
29391226617
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2013
Cursos de formació en període transitori
Professorat
HomesDonesTotal
n
11545160
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2014
Any: 2013
Cursos de formació en període transitori
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
21262110372
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2014
Any: 2012
Cursos de formació en període transitori
Professorat
HomesDonesTotal
n
538
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2012
Cursos de formació en període transitori
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
1252045
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2011
Cursos de formació en període transitori
Professorat
HomesDonesTotal
n
370216586
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2011
Cursos de formació en període transitori
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
138244010103450
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2010
Cursos de formació en període transitori
Professorat
HomesDonesTotal
n
14549194
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2010
Cursos de formació en període transitori
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
45538320858
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2009
Cursos de formació en període transitori
Professorat
HomesDonesTotal
n
180115295
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2009
Cursos de formació en període transitori
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
388952051100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2008
Cursos de formació en període transitori
Professorat
HomesDonesTotal
n
165165330
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2008
Cursos de formació en període transitori
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
29407270677
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2007
Cursos de formació en període transitori
Professorat
HomesDonesTotal
n
14847195
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2007
Cursos de formació en període transitori
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
26310209519
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2006
Cursos de formació en període transitori
Professorat
HomesDonesTotal
n
12035155
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2006
Cursos de formació en període transitori
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
22247155402
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2005
Cursos de formació en període transitori
Professorat
HomesDonesTotal
n
15045195
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2005
Cursos de formació en període transitori
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
26337165502
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013