Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Actuacions formatives de l’Escola Catalana de l’Esport
Seminaris d’higiene i primers auxilis

Nombre de cursos que es porten a terme per tal d’oferir a les federacions esportives catalanes, a les entitats, als clubs, consells esportius, etc., la realització dels seminaris d’higiene i primers auxilis amb una durada de 48 hores. La superació d’aquest seminari comporta la certificació corresponent i alhora acredita la formació en primera assistència sanitària de nivell 2.

Dades:
Any: 2005-2013
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2005-2013
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Professorat
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2005-2013
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Assistents
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2013
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Professorat
HomesDonesTotal
n
224
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2013
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
413446180
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2012
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Professorat
HomesDonesTotal
n
112
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2012
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
2633598
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2011
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Professorat
HomesDonesTotal
n
022
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2011
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
2261036
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2010
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Professorat
HomesDonesTotal
n
415
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2010
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
55745102
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2009
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Professorat
HomesDonesTotal
n
7310
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2009
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
810170171
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2008
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Professorat
HomesDonesTotal
n
9312
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2008
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
910361164
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2007
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Professorat
HomesDonesTotal
n
8210
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2007
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
811454168
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2006
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Professorat
HomesDonesTotal
n
213
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2006
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
3511263
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2005
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Professorat
HomesDonesTotal
n
314
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2005
Seminaris d’higiene i primers auxilis
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
4512374
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013