Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Actuacions formatives de l’Escola Catalana de l’Esport
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques

Nombre de seminaris que es duen a terme conjuntament amb les federacions esportives catalanes amb l’objectiu d’informar i acreditar els futurs professors del bloc específic i del període de pràctiques de la modalitat esportiva corresponent, dels cursos de l’Escola Catalana de l’Esport. Un cop realitzat el seminari, els que han assistit al 80% de les sessions, reben el certificat corresponent per poder exercir de professors i/o tutors de pràctiques.

Dades:
Any: 2005-2014
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Tendència

*El darrer any que es van organitzar seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques va ser l'any 2012

Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2005-2011
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Professorat
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2005-2011
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Assistents
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2011
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Professorat
HomesDonesTotal
n
314
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2011
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
430636
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2010
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Professorat
HomesDonesTotal
n
8311
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2010
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
3401050
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2009
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Professorat
HomesDonesTotal
n
201333
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2009
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
16195495690
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2008
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Professorat
HomesDonesTotal
n
15116
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2008
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
340949
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2007
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Professorat
HomesDonesTotal
n
21223
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2007
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
69821119
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2006
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Professorat
HomesDonesTotal
n
20020
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2006
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
61064110
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2005
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Professorat
HomesDonesTotal
n
628
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2005
Seminaris de professors, formadors i tutors de pràctiques
Assistents
CursosHomesDonesTotal
n
2663096
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013